Novadu ziņas

Izbūvēta ietve pilsētas centrā un sakārtots laukums pie estrādes

Saskaņā ar vietnē www.karsava.lv publicēto informāciju, gādājot par gājēju ērtībām, Kārsavas centrā paralēli Sporta ielai tika izbūvēta jauna ietve, kā arī cilvēku iemītās takas vietā tika nobruģēts celiņš no Sporta ielas uz parku. Ietve sākas ar pieslēgumu pie esošās ietves Vienības ielā un beidzas ar pieslēgumu ietvei, kas no parka izved uz Malnavas un Sporta ielas krustojumu...

Pabeigta kultūras objektu saglabāšana Daugavas ceļā

Noslēdzies projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā”, kas ticis īstenots ar Kultūras ministrijas piesaistītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts budžetu finansējuma atbalstu 1,5 miljonu eiro apmērā. Tā gaitā atjaunoti trīs nozīmīgi kultūras mantojuma objekti Jēkabpilī, Koknesē un Ogrē...

Lapas