Novadu ziņas

Līdz decembrim plāno apkopot idejas jaunā Jēkabpils novada simbolikai

Līdz decembrim jāapkopo idejas jaunizveidotā Jēkabpils novada simbolikai, paredz novada domes lēmums. Pašvaldībā norāda, ka ir jāveic arī citas darbības, piemēram, jāpieaicina profesionāls mākslinieks simbolikas izstrādē. Vienlīdz svarīgi ir nodrošināt pilnvērtīgu demokrātijas procesu un iesaistīt sabiedrību Jēkabpils novada simbolikas izveidē...

Mīlestības saliņā Baltinavā iestādīti košumkrūmi

Latvijas Pašvaldību savienība kopā ar Latvijas pašvaldībām šajā gadā turpina aizsākto tradīciju kopt senās alejas, parkus. Šogad pašvaldības Meža dienās 2021 tika aicinātas pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt labiekārtošanas, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītos jautājumus. Arī Baltinavas novads 2021.

Lapas