Mīluļa CV

Mīluļa CV: Žurka Plamka

Šogad maijā mūsu mājās parādījās žurka Plamka (no poļu valodas “traipiņš”). Mana nu jau desmit gadus vecā meita Dominika Dea jau sen loloja sapni par kādu mājdzīvnieku, taču katra dzīva radībiņa prasa atbildīgu pieeju. Plamka bija dāvana meitai jubilejā.

Mīluļa CV: Zevs

Zevika jeb Zeva parādīšanās mūsu mājā bija negaidīta, bet laikam liktenis tā bija lēmis.

Pirms diviem gadiem septembrī dēls atradās kaimiņu pilsētā, un, nobraucis pusi ceļa mājup, viņš dzirdēja, ka mašīnā kāds čīkst. Apstājās un sāka skatīties. Zem motora pārsega gulēja melns “akmentiņš”. Tāda bija iepazīšanās ar kaķēnu. Dēls bez vārda runas kaķēnu atveda mājās.

Līvānu “Ceiruleits” Starptautiskajā pasaules tautu deju festivālā Gruzijā

Nesen Līvānu folkloras kopa “Ceiruleits” atgriezās no VIII Pasaules tautu folkloras deju festivāla, kurš notika Gruzijas pilsētā Batumi jūlija sākumā. Festivālu organizēja Gruzijas un Turcijas Starptautiskās tautas deju organizācijas, atbalstīja Adžārijas Kultūras ministrija un Batumi Tūrisma departaments.

Mīluļa CV: Ežu meitene Zuze

Kad Līvānu svētku atelpas brīdī atnācu uz tikšanos ar ežu meiteni Zuzi, tā gulēja grozā zem sedziņas. Četrus mēnešus veco Zuzi lolojošā Sanita Lazdāne jokojoties teic, ka Zuze, tāpat kā visi eži, neguļ tad, kad cilvēki guļ, jo eži ir nakts dzīvnieki. Tomēr atļaujos noņemt sedziņu, lai Zuzi nobildētu.

Piemiņas izstāde “Modests Līpenīts – Dricānu romantiķis”

5. augustā plkst. 16.00 Rēzeknes novada Dricānu draudzes mājā atklāta skolotāja, mākslinieka, sabiedriskā darbinieka un dzimtās vietas patriota Modesta Līpenīša (1934–2008) radošajam devumam, īpaši glezniecībai, veltītā izstāde, kas būs aplūkojama arī 6. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00 un 7. augustā no plkst. 10.00 līdz 18.00. Izstādi organizē sabiedriskā labuma organizācija “Maziča”. Informācijai: lana.kazlauskiene@gmail.com; 26407922.

Lapas