Lauksaimniecība

2018-04-13 15 ((237)972)

Zīdītājgovju skaits aug, gaļas liellopu nozare attīstās arī Latgalē

Latvijā 61,3 % visu gaļas lopu saimniecību ganāmpulka lielums ir 1–5 dzīvnieki, bet lielākais dzīvnieku skaits koncentrējas saimniecībās ar 30–199 liellopiem, informē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības kompetenču centra vadītāja Anita Siliņa...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-13 15 ((237)972) numurā.
Sazināsies ar meža īpašniekiem, kuri nepiesakās NATURA 2000 kompensācijai

Lai uzrunātu tos vairāk nekā 3000 meža īpašniekus, kuri nav pieteikušies ikgadējai “Natura 2000” kompensācijai par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, LLKC Meža konsultāciju   pakalpojumu centrs (MKPC) no 11. aprīļa, kad sākas pieteikšanās maksājumam, līdz 22. maijam, kad tā noslēgsies, mērķtiecīgi sazināsies ar šiem saimniekiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-13 15 ((237)972) numurā.
Mājputni pavasarī jāsargā no putnu gripas

Laikā līdz maija vidum Latvijā notiek putnu pavasara migrācija. Tā kā atsevišķās ES dalībvalstīs ir konstatēti savvaļas putnu saslimšanas gadījumi ar augsti patogēno putnu gripu, Zemkopības ministrija (ZM) aicina mājputnu turētājus šajā periodā izturēties atbildīgi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-13 15 ((237)972) numurā.
Papildu risinājumi sezonāla rakstura elektroenerģijas lietotājiem

Regulators 27. martā pieņēma lēmumu, kurš stājās spēkā šī gada 1. aprīlī: "Izmaiņas SPRK Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem", kuri paredz papildu risinājumus un iespējas sezonāla rakstura elektroenerģijas lietotājiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-13 15 ((237)972) numurā.
Atvērtās dienas laukos Latvijā un Lietuvā

„Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Lietuvas lauku tūrisma asociāciju "Atostogos kaime" Latvijas – Lietuvas programmas projekta “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” ietvaros aicina uz ikgadējo akciju “Atvērtās dienas laukos”, lai iepazītu lauku dzīvi, nobaudītu lauku labumus, atrastu “savas” saimniecības, no kurām iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-13 15 ((237)972) numurā.
Par zemes reverso nomu

"Altum" kā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs kopš pērnā gada novembra piedāvā lauksaimniekiem iespēju pārdot fondam lauksaimniecības zemi ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdevējam. Pakalpojuma mērķis ir sniegt saimniecībām to attīstībai nepieciešamo finansiālo atbalstu un nodrošināt finanšu situācijas stabilizēšanu gadījumos, kad nav iespējams saņemt aizdevumu komercbankās...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-13 15 ((237)972) numurā.
Plāno samazināt savvaļas medījamo dzīvnieku postījumus

10. aprīlī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai uzlabotu Medību koordinācijas komisiju (MKK) darbību savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanā un novēršanā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-13 15 ((237)972) numurā.

2018-04-06 14 ((236)971)

Pavasara darbiem dārzā būs ļoti maz laika

Šī brīža laika apstākļi liecina, ka dārza un lauka darbiem atvēlētais pavasara periods būs ļoti īss un saspringts. Augsnes aramkārtas atlaišanās pilnībā varētu sākties tikai aprīļa otrajā nedēļā, kas nozīmē, ka augsnes apstrādi nāksies veikt maksimāli ātri, uzsver Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-06 14 ((236)971) numurā.
Tiešmaksājumu piešķiršanā lauksaimniekiem 2018. gadā piemēros vairākus atvieglojumus

Valdība 27. martā apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-06 14 ((236)971) numurā.
Ar sezonas laukstrādnieka nodokli – darba devējam mazāks nodokļa slogs

Zemkopības ministrija atgādina, ka augļu, ogu un dārzeņu, tajā skaitā kartupeļu audzētāji var darbiniekiem piemērot īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, tādējādi nozīmīgi samazinot darbaspēka nodokļu slogu. To nosaka likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-06 14 ((236)971) numurā.
Lauksaimnieku tikšanās ar Rudzātu internātpamatskolas audzēkņiem

LLKC Preiļu nodaļa 22. martā organizēja informatīvu tikšanos ar Līvānu novada Rudzātu speciālās internātpamatskolas audzēkņiem, lai sniegtu viņiem priekšstatu par uzņēmējdarbības iespējām laukos un iepazīstinātu ar daudznozaru saimniekošanas pozitīvo praksi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-06 14 ((236)971) numurā.
Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts ES platību maksājums

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka pērnās kūlas dedzinātāju rīcība ir sodāma. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienības platību maksājums...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-04-06 14 ((236)971) numurā.

2018-03-23 12 ((234)969)

Baltijas valstu cīņa par tiešo maksājumu izlīdzināšanu vēl tikai sākas

19. martā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē dalībvalstis izskatīja un apsprieda ES Padomes secinājumu projektu par Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”. ES Padomes secinājumi bija iecerēti kā dalībvalstu kopējs viedoklis par EK vīziju par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) sasniedzamajiem mērķiem un darbības principiem nākamajā plānošanas periodā pēc 2020. gada...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-23 12 ((234)969) numurā.
„Rīgas Dzirnavnieks” par godu Latvijas simtgadei radījis auzu dižšķirni

AS „Rīgas Dzirnavnieks” direktore Anita Skudra nesen pasniedza pirmajai zemnieku saimniecībai "Klidziņa" Jelgavas novadā jaunās selekcionētās auzu šķirnes "Herkuless Baltic" sēklas. Pēc savām unikālajām īpašībām un piemērotības mūsu klimatiskjaiem apstākļiem to var dēvēt par auzu "dižšķirni", kas radīta vairāku gadu garumā, gatavojoties Latvijas simtgadei...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-23 12 ((234)969) numurā.
Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību par ES ārkārtas 3,46 miljonu eiro atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim, lai daļēji kompensētu gaidāmos ekonomiskos zaudējumus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-23 12 ((234)969) numurā.
Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā

No 19. aprīļa līdz 21. maijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”. Kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro, informē Lauku atbalsta dienests (LAD)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-23 12 ((234)969) numurā.
Aprīļa sākumā lauksaimnieki tiksies izstādē “Rāmavā”

Izstāde “Pavasaris 2018” izstāžu kompleksā “Rāmava” šajā pavasarī notiks trīs dienas – no 5. līdz 7. aprīlim, un 26. reizi pulcēs lauksaimniecības, lopkopības, komunālās saimniecības un dārzkopības jomas profesionāļus un interesentus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-23 12 ((234)969) numurā.
No 1. jūnija transtaukskābju ierobežojums Latvijas pārtikas apritē

Zemkopības ministrija atgādina pārtikas ražotājiem, tirgotājiem un sabiedriskā ēdināšanas sektora uzņēmējiem, ka no 2018. gada 1. jūnija Latvijā nedrīkstēs izplatīt pārtikas produktus – ne pašmāju ražotos, ne ievestos, un ne tirdzniecībā, nedz arī sabiedriskajā ēdināšanā, kuros būs pārsniegts noteiktais maksimālais pieļaujamais transtaukskābju daudzums...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-23 12 ((234)969) numurā.
Zemes reversās nomas līgums – iespēja attīstībai

Kopš aizvadītā gada novembra, kad Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” pārvaldītais Latvijas Zemes fonds sāka piedāvāt iespēju slēgt zemes reversās nomas līgumu, noslēgti darījumi jau par 17 īpašumu iegādi. Tādējādi kopumā fonds iegādājies 270 hektāru lielas platības Kandavas, Tukuma, Jelgavas, Dobeles, Rundāles, Limbažu un Jēkabpils pusē...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-23 12 ((234)969) numurā.

2018-03-16 11 ((233)968)

Redz attīstības iespējas ķiploku audzēšanā

Marta un Ervīns Vutnāni ir aktīvi jaunieši, kuri dzīvo un strādā Riebiņu novada Sīļukalna pagasta „Zīlēs”. Kopā ģimene apsaimnieko 51 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ervīns nodarbojas ar graudkopību, savukārt Martas aizraušanās ir dārzeņu, garšaugu un ogu audzēšana sešu hektāru platībā. Ģimenē tiek audzināti divi mazi dēli...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-16 11 ((233)968) numurā.
LAD organizē semināri par aktualitātēm lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem

Lai stāstītu par Lauku atbalsta dienesta (LAD) aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem, LAD martā un aprīļa sākumā organizē seminārus visā Latvijā, informē LAD sabiedrisko attiecību nodaļa...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-16 11 ((233)968) numurā.
Kā izaudzēt labus gurķu dēstus

Gurķi ir viena populārākajām kultūrām, ko cilvēki labprāt cenšas audzēt siltumnīcās. Kā to pareizi izdarīt, stāsta LLKC vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils.

Gurķus sēj 8 cm diametra kasetēs. No kūdras substrātiem vislabāk izmantot tieši gurķu dēstiem paredzētos, jo tad būs vismazāk problēmu. Gurķi ir ļoti jutīgi pret substrāta mitruma svārstībām, tādēļ mitrināšanai ir jāpievērš pietiekoši liela uzmanība. Ir labi, ja substrātu var salaistīt ar sasildītu lietus ūdeni. Papildus substrātam pievieno Trihodermīnu B-J vai Biomiks maisījumu. Tie palīdzēs sekmīgi vēlāk cīnīties ar dažādiem gurķu patogēniem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-16 11 ((233)968) numurā.
Valsts izmaksās atbalstu par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem

Otrdien valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem. Lai lauksaimniekiem mazinātu 2017. gada rudens lietavu radītos zaudējumus, par noteiktu kultūraugu sējumiem un stādījumiem no valsts atbalsta 2018. gadā tiks novirzīts 4 427 733 eiro liels finansējums...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-16 11 ((233)968) numurā.
Pagarinājums koku izvešanai no meža īpaši aizsargājamās teritorijās

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības noteikumos. Grozījumi ievieš izņēmumu koksnes izvešanai arī pēc noteiktā putnu ligzdošanas saudzēšanas laika sākuma...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-16 11 ((233)968) numurā.
SIA “Preiļu saimnieks” aicina zemniekus pieteikt lauksaimniecības plēvju izvešanu

Sākoties pavasara lauksaimniecības darbu sezonai, zemnieku saimniecībām aktuāla kļūst atbrīvošanās no skābbarības sagatavošanā izlietotajām ruļļu un bedru plēvēm. Domājot par dabas resursu racionālu izmantošanu un taupīšanu, vienīgais pareizais risinājums ir lauksaimniecības plēvju nodošana otrreizējai pārstrādei...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-16 11 ((233)968) numurā.
Meža īpašniekiem iespēja saņemt piecus punktus

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) aicina meža īpašniekus izmantot iespēju saņemt papildus piecus punktus, kas uzlabos izredzes saņemt ES atbalstu meža apsaimniekošanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-16 11 ((233)968) numurā.

2018-03-09 10 ((232)967)

EP deputāti aicina īstenot bitēm ilgtermiņa izdzīvošanas stratēģiju

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti aicina Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis darīt vairāk, lai aizsargātu bišu veselību, izskaustu viltojumus un atbalstītu biškopjus. Tāpēc ES nepieciešama plaša ilgtermiņa stratēģija bišu veselības uzlabošanai un populācijas atjaunošanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-09 10 ((232)967) numurā.
Bioloģiski vērtīgi zālāji – tikai piektajā daļā no "Dabas skaitīšanā" apsekotajām teritorijām

Dabas aizsardzības pārvalde apkopojusi informāciju par pagājušajā gadā "dabas skaitīšanas" ietvaros veikto zālāju apsekošanu, un tā liecina, ka tikai piektajā daļā no ekspertu apmeklētajām teritorijām konstatēti bioloģiski vērtīgi zālāji...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-09 10 ((232)967) numurā.
Vai iespējami sala postījumi augļu dārzos?

Daudzus dārzkopjus bažīgus dara februārī uznākušais sals, jo gaisa temperatūra atsevišķās vietās noslīdēja zem – 25oC. LLKC vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils uzsver, ka pagaidām vēl ir grūti prognozēt, kādi varētu būt sala bojājumi augļu un ogu dārzos...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-09 10 ((232)967) numurā.
Valsts meža dienests aicina medniekus ziņot par vilku un lūšu pēdām

Valsts meža dienests (VMD) aicina medniekus līdz 31. martam ziņot par vilku un lūšu pēdu novērojumiem, norādot datumu un GPS koordinātes, lai iegūtu vairāk datu, kas nepieciešami lielo plēsēju populācijas novērtēšanai. Novērojumi par vilku un arī lūšu kustību un uzturēšanos mežā joprojām ir svarīgi, lai precīzāk būtu iespējams novērtēt konkrētās sugas populācijas stāvokli, informē VMD preses sekretāre Selva Šulce...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-09 10 ((232)967) numurā.
Kooperatīvs "Māršava" martā pārtraucis nodarboties ar piena pārstrādi

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) "Māršava" pārtraukusi nodarboties ar piena pārstrādi, pēc kooperatīva valdes priekšsēdētāja Jāņa Auziņa teiktā informē aģentūra LETA...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-09 10 ((232)967) numurā.
Plānotas izmaiņas PVD pakalpojumu samaksā

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumu projektu Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) cenrādī. Patlaban maksa par veterināro sertifikātu sagatavošanu, jaunu uzņēmumu atzīšanu, reģistrāciju, atkārtotām pārbaudēm neatbilstību gadījumos, oficiālo papildu kontroli, atbilstības un speciālā sertifikāta sagatavošanu noteikta atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu – 11,65 eiro. Tāpat minēto pakalpojumu saņemšanai uzņēmējiem jāsedz PVD inspektoru (ekspertu) transporta izmaksas no pastāvīgās darbavietas līdz kontroles vietai un atpakaļ – 0,26 eiro par kilometru. Minētās pakalpojumu izmaksas plānots apvienot un noteikt vienotu maksu atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu – 17,60 eiro. Tādējādi izmaksas par PVD veiktajām darbībām būtu atkarīgas tikai no faktiskā kontroles laika, bet ne no uzņēmuma atrašanās vietas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-09 10 ((232)967) numurā.
Izdotas jaunas slimību un kaitēkļu rokasgrāmatas

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Integrētās augu aizsardzības daļa izdevusi trīs bukletus: "Čemurziežu dzimtas dārzeņu slimības un kaitēkļi", "Aveņu, kazeņu un zemeņu slimības un kaitēkļi" un "Kauleņkoku slimības un kaitēkļi"...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-09 10 ((232)967) numurā.

2018-03-02 9 ((231)966)

Konkursa “Laukiem būt!” finālistu vidū arī jaunieši no Latgales

Konkursa “Laukiem būt!” pusfinālā noskaidrotas 16 labākās jauniešu idejas no kopumā iesniegtajām 52 – lauksaimnieciskajā, nelauksaimnieciskajā un pārstrādes kategorijā, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-02 9 ((231)966) numurā.
Mācībās pilnveidos izpratni par ražošanas efektivitāti un konkurētspējas uzlabošanu laukos

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām “Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību” 5.–6. martā Saunas pagasta Prīkuļos (Saunas pagasta pārvaldē) un LPKS “Viļāni” ("Piena krasts", Ornicāni, Viļānu pagastā)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-02 9 ((231)966) numurā.
Meliorācijas kadastra grāvji – jauna ekoloģiski nozīmīgā platība

Šogad stājas spēkā izmaiņas nosacījumos un vairs nedrīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus ekoloģiski nozīmīgās platībās (papuvēs, zālāju pasējā, starpkultūrās, slāpekli piesaistošajos kultūraugos). Šī jaunā nosacījuma dēļ lauksaimniekiem ir jāplāno, kā citādāk nodrošināt zaļināšanas prasību izpildi. Viena no jaunām iespējām ir grāvji, kas robežojas ar aramzemi, informē Lauku atbalsta dienests (LAD)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-02 9 ((231)966) numurā.
Kas tās tādas piena kļūdas?

Ir daudz un dažādi faktori, kas ietekmē piena kvalitāti. Viens no tiem ir, piemēram, laktācijas periods. Laktācijas pirmajā nedēļā jaunpienu vispār aizliegts pārdot, jo to nevar izmantot tehnoloģiskām vajadzībām. Laktācijas perioda beigās (pēdējās desmit dienās) piens atšķiras no normālā laktācijā iegūtā piena ar savu sastāvu, tas satur palielinātu hlorīdu un lipāzes daudzumu, tādēļ vecpienam ir sāļi rūgta garša...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-02 9 ((231)966) numurā.
Aicinājums pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2018”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2018”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-02 9 ((231)966) numurā.
Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei

20. februārī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniekiem. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai ar 2018./2019. saimniecisko gadu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kas ir tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, tiktu atvieglota minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšana...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-02 9 ((231)966) numurā.
Aicina augkopības saimniecības pieteikties dalībai interešu grupās

Šonedēļ lauksaimniekiem pēdējais laiks pieteikties dalībai augkopības interešu grupās par sekojošām tēmām:

1) Graudaugu, rapša un tauriņziežu audzēšanas agrotehnikas pilnveidošana integrētā saimniekošanas sistēmā (Krāslavas, Rēzeknes, Madonas un Gulbenes reģionālajās nodaļās),

2) Laukaugu audzēšanas agrotehnikas pilnveidošana bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā (Preiļu reģionālā nodaļā)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-03-02 9 ((231)966) numurā.

2018-02-23 8 ((230)965)

Uzsākti pieci jauni meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekti Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), turpinot meliorācijas sistēmu atjaunošanā ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, februāra vidū ir sākusi īstenot piecus jaunus projektus 4,2 miljonu eiro kopsummā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-23 8 ((230)965) numurā.
2017. gadā sasniegta otra augstākā graudaugu ražība

Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, 2017. gadā sasniegta Latvijas vēsturē otra augstākā vidējā graudaugu ražība no viena hektāra – 38,3 centneri, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati. Visaugstākā ražība bija 2015. gadā – 44,9 centneri no hektāra...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-23 8 ((230)965) numurā.
Inhibitorvielas, antibiotikas un pesticīdi pienā nedrīkst būt

Piens ir viens no veselīgākajiem pārtikas produktiem. Lai tā būtu vienmēr, ir jāparūpējas, lai piena sastāvā neparādītos tam neraksturīgas un pat bīstamas sastāvdaļas. Te ir runa par inhibitoriem – vielām, kas kavē fermentu aktivitāti vai pilnīgi pārtrauc to darbību, antibiotiku atliekvielām, pesticīdiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-23 8 ((230)965) numurā.
Preiļos notiks informatīvs seminārs mājražotājiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Preiļu konsultāciju birojs 27. februārī pulksten 10.00 aicina esošos un potenciālos mājražotājus uz informatīvu semināru “Iepakojums un etiķete – pamats veiksmīgai mājražotāju produkcijas realizācijai”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-23 8 ((230)965) numurā.
Tiešmaksājumi jāsaņem tiem atbalsta pretendentiem, kuriem lauksaimniecība ir galvenais ienākumu avots

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirms ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdes Briselē, kur dalībvalstu ministri turpināja diskutēt par Eiropas Komisijas (EK) pērnā gada nogalē publicēto paziņojumu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”, norādīja, ka nākotnē ir nepieciešams saglabāt pašreizējo tiešo maksājumu lauksaimniekiem struktūru, taču tā ir jāvienkāršo un jāpilnveido...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-23 8 ((230)965) numurā.
Līdz 3. aprīlim iespējams iesniegt lauku bloku un ainavas elementu precizēšanas pieprasījumus

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 3. aprīlim, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS – https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavas elementu precizēšanas pieprasījumus 2018. gada Vienotā iesnieguma sezonai...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-23 8 ((230)965) numurā.
4,4 miljoni eiro laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājiem lietavu zaudējumu mazināšanai

Pagājušā gada rudens lielais nokrišņu daudzums un applūdušie lauki negatīvi ietekmēja pavasarī sēto laukaugu un dārzkopības kultūraugu ražu, kavējot novākšanu, pasliktinot tās kvalitāti vai liekot zaudēt daļu ražas. Zaudējumi lielākā vai mazākā mērā radās lauksaimniekiem visā Latvijas teritorijā. Tādēļ, lai atbalstītu arī laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājus, kuri nesaņēma kompensācijas pagājušā gada rudenī, Zemkopības ministrija, konsultējoties ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, ir nolēmusi pārdalīt daļu šim gadam paredzētā pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) finansējuma šim mērķiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-23 8 ((230)965) numurā.

2018-02-16 7 ((229)964)

Ziemošanas apstākļi sējumiem ir optimāli

Ziemošanas apstākļi sējumiem līdz šim ir bijuši optimāli, atliek cerēt turpmākajās nedēļās līdz pavasarim nepiedzīvot krasas gaisa temperatūras svārstības, aģentūru LETA informē nozares pārstāvji...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-16 7 ((229)964) numurā.
Somatiskās šūnas pienā liecina par dzīvnieka veselības stāvokli un labsajūtu

Saimniekiem, kuri realizē pienu pārstrādes uzņēmumiem, frāze “palielināts somatisko šūnu skaits” ir kā bubulis, kura dēļ samazinās ieņēmumi par pārdoto produkciju, palielinās izdevumi govju veselības uzlabošanai un tā tālāk. Kas tad īsti ir somatiskās šūnas?...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-16 7 ((229)964) numurā.
Varianti ūdensžurku ierobežošanai

Gadījumā, ja ūdensžurku ģimene apmetusies uz dzīvi kādā dārzā, sākumā dārza īpašnieki pat nenojauš, ka ūdensžurka tur mitinās...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-16 7 ((229)964) numurā.
Rosina palielināt finansējumu valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanai

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par nepieciešamo finansējumu valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-16 7 ((229)964) numurā.
Aicina skolēnus pieteikties konkursā “Šodien laukos”

Lai raisītu interesi un izpratni par norisēm laukos, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) jau trešo gadu aicina 6.- 9. klašu audzēkņus piedalīties konkursā “Šodien laukos”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-16 7 ((229)964) numurā.
Paplašinātas informācijas ieguves iespējas no LDC reģistru datiem

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību, kādā izmanto informāciju par Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē reģistrētajiem dzīvniekiem. Noteikumi tikpat kā nemaina jau pašlaik esošo kārtību, bet pilnveido pakalpojumu, nodrošina datubāzes elastīgāku izmantojumu un uzlabo pakalpojuma kvalitāti...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-16 7 ((229)964) numurā.
Precizēta bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-16 7 ((229)964) numurā.

2018-02-09 6 ((228)963)

Pieejams atbalsts pasākumā “Sadarbība”

No 1. marta līdz 5. aprīlim būs pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība"...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-09 6 ((228)963) numurā.
Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

No 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-09 6 ((228)963) numurā.
Mastīts – dažādu faktoru veicināta saslimšana

Piensaimniekiem, kuri nopietni domā par savu biznesu, ir pilnīgi skaidrs, ka viens no svarīgākajiem faktoriem veiksmīgai ražošanai ir ganāmpulka veselība, tajā skaitā govju tesmeņa veselība. Tas ir aktuāli arī piena pārstrādātājiem, jo tikai no kvalitatīvas izejvielas var izgatavot garšīgu, pircēju iecienītu un konkurētspējīgu produktu. Viena no biežākajām govju saslimšanām ir tesmeņa iekaisumi jeb mastīti, jo sarūk izslauktā piena apjomi, pasliktinās kvalitāte un līdz ar to lopu īpašniekiem arī ekonomiskie zaudējumi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-09 6 ((228)963) numurā.
Var iesniegt lauku bloku precizējumus

Kopš pirmdienas, 5. februāra, lauksaimnieki var veikt lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2018. gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3. aprīlim...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-09 6 ((228)963) numurā.
Tehnisko pakalpojumu cenas visaugstākās – Pierīgā

Tehnisko pakalpojumu cenu pieaugums Latvijas reģionos pērn, salīdzinot ar 2016. gadu, bijis neliels – robežās līdz 7 %, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļas apkopotie dati...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-09 6 ((228)963) numurā.
Lauku attīstības programma 2018. gadā – ražošanas attīstībai, zināšanu pilnveidei un inovācijām

Zemkopības ministrija informē, ka Latvijā veiksmīgi turpinās Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam (LAP) īstenošana, arī 2018. gadā mērķtiecīgi ieguldot ES finansējumu lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā, lauksaimnieku zināšanu pilnveidē un inovācijās...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-09 6 ((228)963) numurā.

2018-02-02 5 ((227)962)

Piena kvalitātei vienmēr jābūt augstā līmenī

Ikdienā, veikalos iegādājoties piena produktus, vēlamies, lai tie būtu garšīgi un kvalitatīvi. Taču pamats produkta kvalitātei ir pārstrādātājam piegādātais izejmateriāls – svaigpiens. Lai gan zināšanām par to, kā iegūt kvalitatīvu pienu, liela uzmanība tika pievērsta, sākot ar deviņdesmitajiem gadiem, kad Latvijā tika īstenoti dažādi izglītojoši projekti, piedāvāti speciālistu izstrādāti informatīvie materiāli, kā arī tika pieņemti un 2016. gadā aktualizēti Ministru kabineta noteikumi “Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei”, kas izstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulai par pārtikas produktu higiēnu, un skaidri definētas piena pārstrādātāju prasības, tomēr ik pēc laika šie jautājumi jāaktualizē. Par to ir pārliecināta arī akciju sabiedrības “Preiļu siers” laboratorijas vadītāja Lilita Staškeviča...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-02 5 ((227)962) numurā.
Preiļu konsultāciju birojs izvērtēja sagatavoto skābbarību

Jau par tradīciju kļuvis “Skābbarības konkurss”, kas 17. janvārī noslēdzās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Preiļu konsultāciju birojā. Konkursā iesaistījās 18 saimniecības, kopējais analizēto paraugu skaits – 34...

 

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-02 5 ((227)962) numurā.
Meliorācijā līdz 2020. gadam investēs 80 miljonus eiro

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) turpina īstenot nozīmīgus projektus plūdu risku mazināšanā, lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju meliorācijā, valstij piederošo hidrotehnisko būvju atjaunošanā un pārbūvē, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanā. Šim mērķim līdz 2020. gadam paredzēti 80 miljoni eiro publiskā finansējuma – 36,6 miljoni eiro no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 43,4 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-02 5 ((227)962) numurā.
Veicinās saimniecisko darbību lauksaimniecībā un zivsaimniecībā

Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) ir izstrādājusi noteikumu projektu lauku uzņēmēju un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu piešķiršanas nosacījumiem. Aizdevumu programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas vai plāno uzsākt darboties lauksaimniecības, lauku attīstības vai zivsaimniecības nozarē. Tādējādi aizdevumu programma papildinās finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-02 5 ((227)962) numurā.
Atkusnis dārziem nekaitēs

Aiz muguras ir pirmais būtiskais kailsala periods, un nelielo sniega segu pašlaik intensīvi kausē atkusnis un lietus. Tomēr šādi laika apstākļi augus dārzos negatīvi neietekmēs, norāda Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-02-02 5 ((227)962) numurā.

2018-01-26 4 ((226)961)

Desmit gados valsts meža zemes platība pieaugusi par vairāk nekā 10 tūkstošiem hektāru

VAS “Latvijas valsts meži” (LVM), turpinot meža zemes iegādes programmu, 2017. gadā iegādājusies 1618 ha meža zemes. Savukārt desmit gadu laikā kopš 2007. gada LVM ir iegādājusies meža zemes vairāk nekā 10,6 tūkstošu ha platībā. Tas liecina, ka privāto mežu īpašnieku interese pārdot savus meža īpašumus LVM joprojām ir liela...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-26 4 ((226)961) numurā.
Barības trūkuma dēļ saistībā ar plūdiem bioloģiskos dzīvniekus varēs barot ar nebioloģisku pārtiku

Barības trūkuma dēļ saistībā ar plūdiem atsevišķas saimniecības kādu laiku bioloģiskos dzīvniekus varēs barot arī ar nebioloģisku pārtiku, ziņo aģentūra LETA...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-26 4 ((226)961) numurā.
Viļānu novadā audzē un pārstrādā kaņepes pa jaunam

Andris Višņevskis ir jauns cilvēks no Viļānu novada, kura domāšanā, lietu uztverē jūtams savādāks piesitiens. Viņa darbību, motīvus vada gēnos ieliktais pilsētnieka dzīves straujums, nenoliedzama ārzemju pieredze. Dzimis Siguldā, šobrīd dzīvo un darbojas Latgalē. Pēc būtības apdomīgs, tajā pašā laikā neatlaidīgs. Saprotot, ka situācija atkarīga tikai un vienīgi no paša darbības, rīkojas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-26 4 ((226)961) numurā.
Varēs tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām

Ņemot vērā sarežģītos laika apstākļus 2017. gada ražas novākšanas laikā, lauksaimniekiem varētu būt problēmas ar sagatavotā sēklas materiāla dīgtspēju. Šādos gadījumos, ja valstī radušās īslaicīgas sēklu apgādes grūtības, ir iespēja arī sertificētas kategorijas sēklas materiālam pieprasīt atļauju uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-26 4 ((226)961) numurā.
Konkursam “Laukiem būt!” pieteiktas 52 jauniešu idejas

Ar 52 iesniegtiem darbiem noslēgusies pieteikšanās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajam konkursam “Laukiem būt!”. Visvairāk – 34 pieteikumi saņemt kategorijā “Nelauksaimnieciskā darbība laukos”, informē LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja Baiba Gulbe.  Konkursā biznesa idejas varēja pieteikt arī kategorijās “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana"...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-26 4 ((226)961) numurā.
Notiks kursi par meliorācijas sistēmu uzturēšanu un kopšanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) komplektē trīs dienu mācību grupu visiem interesentiem ar nepietiekošām zināšanām meliorācijas darbu organizēšanā un cilvēkiem, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās. Mācības plānotas 14., 15. un 16. martā...

 

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-26 4 ((226)961) numurā.
Turpina atjaunot polderu sūkņu stacijas, aizsargdambjus un valsts nozīmes ūdensnotekas

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), investējot ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.–2020. gada plānošanas periodā paredzēti meliorācijai, turpina īstenot pasākuma “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” plānotos darbus – valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas projektu īstenošanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-26 4 ((226)961) numurā.

2018-01-12 2 ((224)959)

Kas mainās lauksaimniecībā un zvejniecībā 2018. gada sākumā

Ministru kabineta “Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām” paredz kārtību, kādā fiziskās personas, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, varēs pretendēt uz pašvaldību piedāvāto lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Mulča – glābiņš kailsalā

Jau vairākas dienas Latvijā pieturas, lai arī neliels, tomēr sals. Sinoptiķi sola, ka tas varētu arī pastiprināties. Gadījumā, ja tā tiešām notiek, bet kārtīga sniega sega neveidojas, augus var apdraudēt kailsala radītie postījumi. Tādēļ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils sagatavojis ieteikumus, kā pasargāt augus no kailsala...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrāciju un iesnieguma izskatīšanu būs jāmaksā valsts nodevas

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Likumprojekts paredz, ka par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrāciju pašvaldībā, kā arī par iesnieguma izskatīšanu pašvaldībā lauksaimniecības zemes iegādes gadījumā, ir maksājamas valsts nodevas. Valsts nodevu apmērs un maksāšanas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos.

 

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Makšķerēšanas kartes pērk apzinīgi

Pagājušajā gadā, kad Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) pārņēma Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu, pārdoti teju 96 000 karšu un izveidots stabils tirdzniecības tīkls ar vairāk nekā 1300 kartes iegādes vietām visā Latvijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Iecerēts samazināt traktortehnikas vadītāju kategoriju skaitu

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz samazināt traktortehnikas vadītāju kategoriju skaitu, vienlaikus precizējot traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanas kārtību...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Grozīti nosacījumi platībmaksājumu saņemšanai no ELFLA 2018. gada maksājumu sezonā

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos gadskārtējos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Šie grozījumi attiecas uz 2018. gada platību maksājumu sezonu tiem atbalsta veidiem, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.

2018-01-05 1 ((223)958)

Atjaunota informācija par minerālvielām liellopiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Lopkopības nodaļa sadarbībā ar firmām ir atjaunojusi un papildinājusi informācija par minerālbarību iegādes un izvēles iespējām liellopiem un aitām...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Izstrādāts rīcības plāns akūtās ozolu kalšanas slimības izplatības ierobežošanai

Decembra nogalē Zemkopības ministrijā norisinājās sanāksme un diskusija, kurā piedalījās Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD), Valsts meža dienesta (VMD) un sabiedrības “Latvijas valsts meži” speciālisti, Latvijas mežzinātnes institūta “Silava” zinātnieki un Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvji, lai kopīgi izvērtētu situāciju un lemtu par turpmāko rīcību saistībā ar Latvijā pirmo reizi konstatēto bīstamo ozolu slimību – akūto ozolu kalšanu (Acute oak decline)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Kā augu preparātus izmantot augu aizsardzībā

Lai arī bez sniega un silta, tagad tomēr ir ziema, laiks, kad lauksaimniekiem ir brīdis papildināt zināšanas. Šoreiz iepazīstināsim ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākā speciālista dārzkopībā Māra Narvila padomiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Gadu mija – mežacūku kāzu laiks

Kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijas teritorijā pirmo reizi tika reģistrēts Āfrikas cūku mēris, šī slimība ir krietni paretinājusi mežacūku skaitu mežos un no Latgales pavirzījusies līdz Kurzemei. Statistikas dati liecina, ka no 2017. gada janvāra līdz 29. decembrim fiksēti 1413 no Āfrikas cūku mēra bojā gājuši dzīvnieki. Cik bijis patiesībā, grūti teikt...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.

2017-12-22 51 ((221)956)

Mazās lauku saimniecības vēlas attīstību

Resursu nepieejamība mazo lauku saimniecību attīstībai, neskaidrība par valsts atbalsta politiku, nepieciešamība paplašināt noieta tirgu, – tās ir tikai dažas no atziņām, kas gūtas Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) veiktajā pētījumā par mazo lauksaimnieku reālajām vajadzībām un saimnieku kopējo noskaņojumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
Saimniecībā tiek ieguldīts darbs un mīlestība

Zemnieku saimniecība “Margrietiņas” atrodas Kārsavas novada Mērdzenes pagastā, tajā saimnieko Normunds Noviks, kurš savulaik pārņēma saimniecību no vecākiem. Normunda vecāki Veronika un Aivars uzsāka savu saimniecisko darbību 90. gadu sākumā un ir lepni par to, ka saimniecība ir pārgājusi dēla rokās, ka tā attīstās. Stāsta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra uzņēmējdarbības konsultante Sanita Geduševa...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
Daugavpils novada skolēni iepazīst dzīvi laukos

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Daugavpils novada Salienas vidusskolas 9.–11. klašu skolēniem, informē Ilūkstes novada lauku attīstības konsultants Viktors Potjomkins. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu un tajā apgūstamajām profesijām, apmeklēt LPKS “Sēlijas āres” piederošo rapšu eļļas ražotni-veikalu un iepazīties ar ražošanas procesu, kā arī paciemoties lauku sētā “Vidzemnieki”, kur skolniekiem bija iespēja iepazīt dzīvniekus un putnus, kuri mīt šajā sētā audžubērnu aprūpei, priekam un darba spara ieaudzināšanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
Pieņemta kārtība lauksaimniecības zemes nomai ar izpirkuma tiesībām

Valdība 12. decembrī apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru kabineta noteikumus “Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām”...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
Sagatavotas izmaiņas Meliorācijas likumā. Būs administratīvā atbildība

12. decembrī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Meliorācijas likumā, kas paredz iekļaut likumā administratīvās atbildības nosacījumus un kompetenci sodu piemērošanā meliorācijas jomā. Likumprojekts sagatavots saskaņā ar Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
LAD aktīvi izmaksā platību maksājumus

Ņemot vērā šā gada slikto situāciju lauksaimniecībā, ko radījuši ilgstošie lieti visā Latvijas teritorijā, Lauku atbalsta dienests aktīvi strādā, lai pēc iespējas ātrāk izmaksātu platību maksājumus klientiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
Latvijā pirmo reizi konstatēta baktērija, kas izraisa akūto ozolu kalšanu

Latvijā pirmo reizi konstatēta bīstama ozolu slimība – akūtā ozolu kalšana (Acute oak decline)...
 

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.

2017-12-08 49 ((219)954)

LLKC Preiļu konsultāciju birojs sveic savus sadarbības partnerus

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Preiļu konsultāciju birojs un Preiļu Lauksaimnieku apvienība, turpinot tradīciju, rīkoja lauksaimnieku gada balli. 1. decembra vakarā Preiļu kultūras namā uz to pulcējās zemnieki no Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novada, pašvaldību vadītāji un sadarbības partneri...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-08 49 ((219)954) numurā.
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par liellopiem netiks samazināts

Pirms pāris mēnešiem izskanēja informācija par iespējamo BSA jeb brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) samazināšanu liellopiem. Kā informē Zemnieku saeima, ir panāks, ka BSA liellopiem netiks samazināts ne šim gadam, ne arī nākamajiem gadiem. Zemkopības ministrija var saglabāt saistītā atbalsta shēmas tādas, kādas tās ir...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-08 49 ((219)954) numurā.
Piešķirta marķētā dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests informē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 90 procentu apmērā no kopējā daudzuma 2017./2018. saimnieciskajam gadam par atbilstošās platības hektāru piešķirta marķētā dīzeļdegviela, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-08 49 ((219)954) numurā.

2017-12-1 48 ((2018)953)

Īpašnieku nesakārtotas meliorācijas sistēmas vietā bebri ievieš savu kārtību

Daudziem zemes īpašniekiem raizes sagādā nelūgtie viesi – bebri, kuru darbības rezultātā tiek bojātas meliorācijas sistēmas, applūst mežs un lauki, izslīkst un nokalst koki. Šoruden daudzi lauksaimnieki to dabūja izjust nopietni...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-1 48 ((2018)953) numurā.
Konstatē atšķirības Latvijā un citās valstīs pieejamos ārvalstu izcelsmes pārtikas produktos

Pirms kāda laika masu saziņas līdzekļos tika publiskota informācija par to, ka vieni un tie paši produkti, kas tiek tirgoti Rietumeiropas un Austrumeiropas valstīs, atšķiras kvalitātes ziņā. Šādi dubultie standarti satrauca ne tikai sabiedrību, bet arī atbildīgās institūcijas. Sākās pārbaudes, kuru rezultāti nesen tika publiskoti...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-1 48 ((2018)953) numurā.
Āfrikas cūku mēris Polijā un jau sasniedzis Varšavas apkaimi

Āfrikas cūku mēris sasniedzis Varšavas apkaimi – slimība konstatēta divām meža cūkām Legonovo – Polijas pilsētā, kas atrodas pusstundas braucienā no Varšavas, liecina no Polijas atbildīgā dienesta saņemtā informācija. Turklāt slimības “lēciens” ir 100 kilometri no vietas, kur tā konstatēta iepriekš...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-1 48 ((2018)953) numurā.
Atbalstīs lauku tūrisma mārketinga pasākumu īstenošanu

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumus valsts un ES atbalsta piešķiršanai pasākuma „Sadarbība” ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu attīstības apakšpasākumā, ko valdība otrdien, 28. novembrī, apstiprināja...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-1 48 ((2018)953) numurā.

2017-11-24 47 ((217) 952)

Ziemāju izdzīvošana būs sarežģīta

Ziemāju lauki visā Latvijā pašlaik ir kā raibs lupatdeķis, – pakalni zaļi, ielejas izmirkušas, lielā mitruma dēļ daudzviet, kas sākuši dīgt, nosmakuši un sapuvuši – tos nāksies pārsēt ar vasarājiem. Šādu neiepriecinošu ainu iezīmē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktie apsekojumi...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-24 47 ((217) 952) numurā.
Lietainā vasara par darba rezultātiem likusi izdarīt secinājumus arī biškopjiem

Lietainā un vēsā vasara bija nopietns pārbaudījums ne vien lauksaimniekiem, bet arī bišu dravu īpašniekiem – profesionāliem biškopjiem un amatieriem. Laikapstākļi bija kā katalizators, kas parādīja – protam vai neprotam strādāt un gūt labus rezultātus, cik zinoši esam sarežģījumu pārvarēšanā. Secinājumos par bitenieku vasaru ar “Vietējo Latgales Avīzi” dalījās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultants biškopībā Guntars Melnis...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-24 47 ((217) 952) numurā.
Lopkopības interešu Preiļu grupa tikās saimniecībā “Airi”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Preiļu konsultāciju biroja lopkopības interešu grupas tēma 2017. gadā ir „Kvalitatīva rupjā lopbarība un ganāmpulka veselība, produktivitāte.” Uz kārtējo, nu jau piekto tikšanos interešu grupas dalībnieki pulcējās ZS „Airi” Vārkavas novada Rožkalnu pagastā. Saimniecība jau otro gadu darbojas interešu grupā...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-24 47 ((217) 952) numurā.
Krāslavā zemnieki mācījās aizsargāt vidi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Krāslavas birojs organizēja divu dienu arodapmācības lauksaimniekiem – “Pasākumi augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma”...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-24 47 ((217) 952) numurā.