Aktualitātes

Daugavpilī atgriežas kino

3. maijā Daugavpils Kultūras pils multimediju zāle “Daugavpils Kino” atvēra savas durvis apmeklētājiem. Pēc vairāk nekā četru gadu pārtraukuma daugavpilieši un pilsētas viesi jau atkal varēs baudīt kino pirmizrādes vienlaikus ar visu pasauli.
Multimediju zāle “Daugavpils Kino” piedāvās filmas un multfilmas no vadošajām pasaules kino studijām. 

Līvānos darbojas jauna Jauniešu dome

Līvānu novads. Ievēlēta jauna Jauniešu dome, informē pašvaldība Facebook lapā internetā. 
Priekšsēdētājas amatā ievēlēta Viktorija Nagle no Līvānu 1. vidusskolas, savukārt sabiedrisko attiecību speciālistes amata pienākumus jau otro gadu pildīs Evita Tentere, kura šobrīd studē Daugavpils Universitātē. Par sekretāri ievēlēta Diāna Maļinovska no Līvānu 1. vidusskolas.
Jaunā valde pildīs savus pienākumus un realizēs izvirzītos mērķus līdz nākamā gada aprīlim.

Bioloģiskā biškopība – arī tālmācībā

Gan esošie bitenieki, gan tie, kuri vēlas sākt nodarboties tieši ar bioloģisko biškopību, turpmāk arī attālināti varēs iegūt nepieciešamās zināšanas mācību programmā “Biškopība bioloģiskajā lauksaimniecībā”, ko izveidojis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).
Mācību programmā apgūstamās 40 kvalifikācijas stundas no 7. maija būs pieejamas LLKC Tālmācības platformā www.talmaciba.llkc.lv.

"Novadi zaļo": Attieksme mainījusies

Kopš seniem laikiem Latvija varējusi lepoties ar zivju sugu daudzveidību. Laika gaitā klimata pārmaiņu ietekmē Baltijas jūras un iekšējo ūdeņu piesārņojuma, upju un ezeru eitrofikācijas, biotopu degradācijas, migrācijas šķēršļu, maluzvejniecības un vēl citu faktoru dēļ ihtiofauna ir mainījusies – dažu sugu stāvoklis pasliktinājies, citu uzlabojies, kā arī parādījušās populācijas, kādu agrāk pie mums nebija. 

"Novadi zaļo": Cīņa ar invazīvajām sugām nav bezcerīga

Latvijas dabā arvien vairāk izplatās svešzemju augi, kas apdraud vietējās ekosistēmas. Par Sosnovska latvāņa ļaunumu visiem sen zināms, cīņa ar šo augu izplatību jau gadiem notiek valstiskā līmenī. Bet ir daudz skaistu augu, par kuriem pat neaizdomājamies, ka varētu būt bīstami, jo ir svešinieki un strauji savairojas, nomācot tradicionālos biotopus un barības ķēdes. Tāda ir arī Kanādas zeltgalvīte jeb zeltslotiņa, ar kuru pērn cīņu uzsāka arī Kuldīgas pusē.

 

“Talderu” saime ar raitu deju soli svinēja jubileju

Ja ir jubileja, tad rīkojam ballīti. Arī Preiļu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Talderi” saime 27. aprīlī, saaicinot draugu kolektīvus, ar krāšņu koncertu, pateicībām un balli svinēja radošos 4x10 jeb četrdesmit gadus. 
Ilze Piskunova aizkadrā izstāstīja skatītājiem (bija sanākuši “Talderu” dejotāji, kuri vairs nedejo, un esošo dejotāju ģimenes, draugi), ka deju kolektīvs “Talderi” tapa Preiļu siera rūpnīcā un visus šos četrdesmit gadus ir Silvijas Kurtiņas lolots. 

Lapas