Aktualitātes

Atskats uz izstādes “IR LAIKS” atklāšanu

19. aprīlī Ludzas Novadpētniecības muzejā atklāta izstāde “IR LAIKS”, kurā skatāmi Marka Sedlerova, Jāņa Malakova un Ineses Kazinieces darbi.
Marks Sedlerovs – drosmīgs un talantīgs zēns, kurš piecu gadu vecumā jau var atklāt savu skatījumu uz pasauli.
Jānis Malakovs – talantīgs jaunietis, kurš paralēli augstajiem panākumiem sportā turpina sevi pilnveidot arī mākslā.
Inese Kaziniece – skolotāja J. Soikāna Ludzas mākslas skolā – vietā, kur bērni uzplaukst. Māksliniece, kas sevī jūt aicinājumu savos darbos paust Dieva mīlestību un liecināt par viņa darbiem savā dzīvē.

Pelēču ciemam būs otrs nosaukums “Peliecs”

Aptaujā vairākums nobalsoja par paralēlā nosaukuma “Peliecs” piešķiršanu Pelēču ciemam. Otrā nosaukuma “Peliecs” piešķiršanu Pelēču ciemam atbalstīja  96 jeb 73,3 % respondentu. 
Preiļu novada pašvaldības interneta vietnē www.preili.lv lasāms, ka aptaujā piedalījās 131 cilvēks no Pelēču pagasta, Preiļiem un Sīļukalna pagasta. Pašvaldība lēmumu par paralēlā nosaukuma “Peliecs” piešķiršanu Pelēču ciemam pieņems pēc Valsts valodas centra pozitīvā atzinuma.  

Rudzātos ielas atkal ietērpjas asfaltā

Līvānu novada Rudzātu ciemā atjauno Parka un Varoņu ielas. Parka ielā pārbūvēti  265,07 m, nodrošināta piekļuve Rudzātu pagasta iedzīvotāju īpašumiem un savienojums ar Varoņu ielu un valsts vietējo autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona.
Varoņu ielā pārbūvēti 616,31 m, nodrošināta piekļuve Rudzātu pagasta iedzīvotāju īpašumiem un savienojums ar valsts vietējo autoceļu Rožupe–Rudzāti–Varakļāni un valsts reģionālo autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona.
Šobrīd notiek labiekārtošanas darbi. Būvdarbus veic SIA “Vlakon”.

Aizvadīts tradicionālais Ludzas novada dziesmu rīts “Mazais dziedātājs”

11. aprīlī Ludzas kultūras namā norisinājās ikgadējais Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu dziesmu rīts “Mazais dziedātājs”. Tajā piedalījās 22 solisti, kuri drosmīgi uzstājās publikas priekšā.
Pasākums tiek organizēts ar mērķi veicināt sadarbību starp Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēm, apzināt novada mazos talantus, kā arī veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību. Pasākumā piedalījās bērni no divu līdz četru gadu vecumam (ieskaitot), kuri apmeklē Ludzas novada bērnudārzus. 

Lapas