Aktualitātes

Nodrošinām papildu atbalstu skolēniem:
- Dienesta viesnīca (bez maksas), dienesta viesnīcā tiek nodrošinātas papildu konsultācijas matemātikā.
- Visos mācību priekšmetos skolēniem tiek nodrošinātas individuālās/ grupu konsultācijas.
- 11 interešu izglītības programmas
- Visa skolas saime uzsāks mērķtiecīgu darbību “Līderis manī” - Lasīt vairāk -


Piedāvājam divas izglītības programmas:
- Valodu, sociālā un pilsoniskā programma
- Matemātikas, dabaszinību, tehnoloģiju programma

Dokumentu iesniegšana klātienē vai elektroniski no 2024. gada 12. augusta līdz 23. augustam (no plkst. 10.00 līdz 14.00).

Ja vēlies padziļināti apgūt dabaszinību priekšmetus, darbojoties mūsdienīgās, modernās laboratorijās, izpausties mākslas jomā, kļūt par robotikas - Lasīt vairāk -


"Novadi zaļo": Attieksme mainījusies

Kopš seniem laikiem Latvija varējusi lepoties ar zivju sugu daudzveidību. Laika gaitā klimata pārmaiņu ietekmē Baltijas jūras un iekšējo ūdeņu piesārņojuma, upju un ezeru eitrofikācijas, biotopu degradācijas, migrācijas šķēršļu, maluzvejniecības un vēl citu faktoru dēļ ihtiofauna ir mainījusies – dažu sugu stāvoklis pasliktinājies, citu uzlabojies, kā arī parādījušās populācijas, kādu agrāk pie mums nebija. 

"Novadi zaļo": Cīņa ar invazīvajām sugām nav bezcerīga

Latvijas dabā arvien vairāk izplatās svešzemju augi, kas apdraud vietējās ekosistēmas. Par Sosnovska latvāņa ļaunumu visiem sen zināms, cīņa ar šo augu izplatību jau gadiem notiek valstiskā līmenī. Bet ir daudz skaistu augu, par kuriem pat neaizdomājamies, ka varētu būt bīstami, jo ir svešinieki un strauji savairojas, nomācot tradicionālos biotopus un barības ķēdes. Tāda ir arī Kanādas zeltgalvīte jeb zeltslotiņa, ar kuru pērn cīņu uzsāka arī Kuldīgas pusē.

 

“Talderu” saime ar raitu deju soli svinēja jubileju

Ja ir jubileja, tad rīkojam ballīti. Arī Preiļu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Talderi” saime 27. aprīlī, saaicinot draugu kolektīvus, ar krāšņu koncertu, pateicībām un balli svinēja radošos 4x10 jeb četrdesmit gadus. 
Ilze Piskunova aizkadrā izstāstīja skatītājiem (bija sanākuši “Talderu” dejotāji, kuri vairs nedejo, un esošo dejotāju ģimenes, draugi), ka deju kolektīvs “Talderi” tapa Preiļu siera rūpnīcā un visus šos četrdesmit gadus ir Silvijas Kurtiņas lolots. 

Rēzeknes bibliotēkā pasniegta gada balva “LASIs 2023” 

Bibliotēku nedēļas ietvaros 26. aprīlī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) notika čaklāko un aktīvāko lasītāju godināšana, pasniedzot gada balvu “LASIs 2023” desmit nominācijās.
Pasākumā tika sumināti Rēzeknes Centrālās bibliotēkas, Rēzeknes 2. bibliotēkas, Rēzeknes Pielāgotās literatūras bibliotēkas–informācijas centra un Rēzeknes Bērnu bibliotēkas aktīvākie, čaklākie apmeklētāji. Jaukai noskaņai brīnišķīgu muzikālu sveicienu bija sarūpējušas Ērika Ruhmane un Ieva Sutina.

Ludzā bērnudārza audzēkņi stāda peonijas

26. aprīļa saulainajā dienā PII “Namiņš” sagatavošanas grupas "Bitītes" bērni Lielās Talkas ietvaros čakli piedalījās iestādes āra vides labiekārtošanā – stādīja peonijas. Kad bērniem tika jautāts, kāpēc viņi stādīs šīs puķes, atbilde bija, “lai par mūsu grupiņu dārziņam paliek piemiņa". Un vēl viena no atbildēm bija: “lai būtu nektārs”. Ļoti trāpīgi pateikts, jo "Bitīšu" bērni, dārziņā nektāru savākuši, septembrī varēs lidot uz skolas zināšanu ziediem. Paldies grupiņas bērnu vecākiem par sarūpēto dāvanu iestādei – peoniju stādiem, saka skolotāja Ināra Seidare. 

Pasniedz Ludzas novada pašvaldības Atzinības rakstu

26. aprīlī Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā tika atklāta Ludzas novada profesionālās ievirzes mākslā pedagogu darbu kopizstāde "Ceļā". Kopizstāde ir J. Soikāna Ludzas mākslas skolas, Kārsavas un Zilupes mūzikas un mākslas skolu sadarbības vizualizācija un skanējums, kas jau ir kā tradīcija Ludzas novadā, kurā "..vyss ir pa eistam". Pirmo reizi šāda mākslas skolu pedagogu darbu kopizstāde organizēta 2023. gada aprīlī Ludzas Novadpētniecības muzejā.

Ārsti aicina ierobežot pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) aicina ierobežot pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā, aģentūru LETA informēja LĀB pārstāvji.
LĀB Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijā iesniegusi vēstuli, kurā norādīts uz pesticīdu ietekmi uz cilvēka veselību ilgtermiņā, proti, ne tikai esošajām, bet arī nākamajām paaudzēm.

Lapas