Zemgalē top jauna Attīstības programma reģionam

Zemgales Attīstības padome attālinātā sēdē pirmajā redakcijā apstiprinājusi un publiskajai apspriešanai nodevusi Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projektu. Pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana – līdz 22. februārim. Priekšlikumus var sūtīt uz e-pastu zpr@zpr.gov.lv...