Pašvaldība līdzfinansē pagalma sakārtošanu un ūdensvada pieslēguma ierīkošanu

27. augustā Preiļu novada domes sēdē deputāti piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu kopsummā 6615,27 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma sakārtošanai un jauna ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai dzīvojamai mājai.