Apsveikti Ciblas novada uzņēmēji un zemnieki

Kā lasām informatīvajā izdevumā “Ciblas Novada Ziņas”, pašvaldība ik gadu organizē pasākumu „Ciblas novada uzņēmējs”, kurā tiek godināti lielākie nodokļu maksātāji un darba devēji, čaklākie lauksaimnieki un strādīgākās ģimenes. Šogad martā ieplānoto uzņēmēju dienu nācās pārcelt uz novembri. Taču arī rudenī uzņēmēju svētku norise bija apdraudēta, jo valdība atkārtoti noteica ārkārtējo situāciju. Tomēr 7. novembrī, ievērojot stingrus noteikumus, pasākumu vēl drīkstēja rīkot...