Tiks mainīts Tilžas pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darba laiks

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Balvu novada Tilžas pagastā no 2020. gada 15. decembra tiek mainīts Tilžas pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darba laiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Tilžā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.12 līdz 13 tiks nodrošināti Tilžas pagasta bibliotēkā Brīvības ielā 3a vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā...