Rugājos atjaunota vides instalācija

2017. gadā Rugāju novada pašvaldība piedalījās projektā "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!", kurš tika veltīts Latvijas simtgadei. Lai veicinātu dabas vērtību atpazīstamību Ziemeļlatgalē, tika radīti pieci vides instalāciju objekti, kas ir kā četru dabas stihiju atspulgi – uguns, ūdens, gaiss un zeme...