Ludzā izglītoja par medijpratību

19. maijā Ludzas novada bibliotēkā publisko un skolu bibliotēku darbinieki piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra (LNB BAC) īstenotajā senioru un bibliotekāru medijpratības kompetences projekta “Ar viedumu medijpratībā” seminārā. 
Semināru mērķis ir pilnveidot Latvijas senioru medijpratības zināšanas un gatavību saskarsmē ar dezinformāciju un krāpnieciskiem ziņojumiem, lai viņi spētu atpazīt melus, krāpniecību un viltus ziņas. Tāpat svarīgi veicināt reģionu bibliotekāru un bibliotēku senioru auditorijas sadarbību, iedvesmojot jaunām aktivitātēm medijpratības jomā.
Ludzā senioru un bibliotekāru auditoriju uzrunāja LNB BAC medijpratības nozares eksperts Emīls Rotgalvis ar prezentāciju “Informācijas vide. Ko atcerēties senioram un bibliotekāram” un Latvijas Senioru kopienu apvienības priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja ar priekšlasījumu “Medijpratība senioriem”. Par medijpratību, reģionālā medija specifiku un tā lomu sabiedrības izglītošanā stāstīja laikraksta “Vietējā Latgales Avīze” žurnāliste Inga Kaļva-Miņina, atklājot ziņu veidošanas procesu.
Aprīlī un maijā piecās Latvijas reģionu bibliotēkās – Smiltenē (20. aprīlis), Jēkabpils pilsētas bibliotēkā (17. maijā), Ludzas novada bibliotēkā (19. maijā), Naujenes bibliotēkā (24. maijā) un Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā (25. maijā) – ir aizvadīti projekta “Ar viedumu medijpratībā” semināri. Krāslavā klātesošos par mediju nozares specifiku ar prezentāciju “Žurnālistikas virtuve jeb kāpēc jālasa avīzes” izglītoja laikraksta “Vietējā Latgales Avīze” žurnāliste Egita Terēze Jonāne. 
Jāuzsver, ka tiešsaistē (www.biblioteka.lv) ir pieejams informatīvs materiāls “Ar viedumu medijpratībā: padomi bibliotekāriem darbā ar senioriem”, kas sagatavots Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrā, piesaistot līdzautorus gan ar teorētisku, gan praktisku pieredzi, un tapis ar Kultūras ministrijas atbalstu.

No kreisās: žurnāliste Inga Kaļva-Miņina, LNB BAC medijpratības nozares eksperts Emīls Rotgalvis, Latvijas Senioru kopienu apvienības priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja un Ludzas novada bibliotēkas direktore Elita Zirne 


Ingas Kaļvas-Miņinas teksts, foto no Ludzas novada bibliotēkas arhīva