Koris “Latgale” dzied jau pusgadsimtu

26. novembrī notika jubilejas koncerts
Preiļu novada skolotāju koris “Latgale” savus draugus un klausītājus iepriecināja ar 50 gadu jubilejas koncertu, kas izskanēja 26. novembrī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē.
Koristi pateicās saviem diriģentiem Antoņinai Mežinskai un Jānim Teilānam, kuri kori uzlūko jau no mūžības, un Albertam Vucānam un Edgaram Znutiņam, tāpat sumināti koristi Marija Volkova, Alberts Vucāns un godināta mūžībā aizgājusī Karina Santa Oša par uzticību korim “Latgale” no tā dibināšanas dienas, kā arī atbalstītāji Dzintra Medne un Bruno Davjo. Arī kori jubilāru sveica daudzie apsveicēji, tostarp Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, Preiļu kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis un kordiriģents Edvīns Dziļums. 
Preiļu novada skolotāju kora “Latgale” saime uz pirmo mēģinājumu, kas notika Preiļu kultūras namā, sanāca pirms 50 gadiem diriģentes Antoņinas Mežinskas vadībā, toreiz viņi spodrināja repertuāru Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 100 gadu jubilejai. Koris ir koncertējis toreizējā Preiļu rajonā, Ukrainā, vēlāk, atdzimstot Latvijas valstij, Preiļu novada skolotāju koris “Latgale” kuplināja pasākumus daudzos novados tepat Latgalē un pārējā Latvijā un latviešu vispārējos dziesmusvētkos. Arī nākamgad kora saime, būdama Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībniece, ar savām skanīgajām balsīm pieskandinās Mežaparka estrādi. 
“Vietējā Latgales Avīze” sirsnīgi sveic kori “Latgale” un lepojas!