Ar parakstiem mudina uzklāt cieto segumu valsts ceļam (

Intas Ivdres ierosinājumu atbalstīja gandrīz 140 Saunas pagasta iedzīvotāji
Ko mēs parasti darām vasaras atvaļinājumā – rosāmies dārzā vai sauļojamies... Inta Ivdre darīja tāpat un vienlaikus ar auto apceļoja savu pagastu, lai vāktu parakstus par cietā seguma uzklāšanu ceļam Smelteri–Priekuļi (10 km), kas savieno Smelterus ar Saunas pagasta centru. Pirmdien, 28. novembrī, viņa vēstuli, ko parakstīja gandrīz 140 Preiļu novada iedzīvotāji, iesniedza valsts uzņēmuma “Latvijas valsts ceļi” un Preiļu novada domes amatpersonām.
Inta “Vietējai Latgales Avīzei” pastāstīja: “Šis ceļš vasarās ir tik putekļains, ka Betišķu, Lielo Anspoku, Jezufinovas, Puncuļu un citu ciemu un sādžu mājās, saimniecībās viss ir putekļos. Bet pavasaros, rudeņos šo ceļu izdangā baļķu vedēji. Mums ir daudz sakoptu, skaistu dārzu, visu Latvijas novadu puķu mīļu iecienīta ziemciešu kolekcijas saimniecība “Dzirnavu dārzs”, populārs tūrisma galamērķis “Zalta dybyns”, un tas viss katru vasaru piedzīvo putekļu ofensīvu. Turklāt putekļi apdraud cilvēka dzīvību. 

Pastāstīšu savu stāstu, kuru piedzīvoju, braucot ar velosipēdu. Tas bija augusts, ražas novākšanas laiks, pa ceļu bieži pārvietojās lielie traktori, automašīnas un kombaini. Biju jau piebraukusi gandrīz pie savām mājām, kad man garām pabrauca smagā mašīna un es biju ieskauta putekļu mākonī, turklāt uzreiz aiz šīs mašīnas brauca otra un nobrauca gandrīz gar manu elkoni, jo putekļu dēļ šoferis, iespējams, neredzēja mani. Par laimi es braucu gar pašu ceļa apmali. Tāpēc nolēmu vākt iedzīvotāju parakstus, lai ceļš būtu ar cieto segumu un drošs.”

Vēstulē, kur pieminēti visi Intas sarunā nosauktie iemesli, kāpēc ceļam Smelteri–Priekuļi ir jāuzklāj cietais segums, teikts: “Uzklājot ceļam Smelteri–Priekuļi cieto segumu, ieguvums būtu ceļu uzturētājiem, jo ceļu nevajadzēs greiderēt. Līdzekļi ietaupītos, kas pašlaik tiek izmantoti, veicot atputekļošanas darbus. Šis ir laiks, kad jaunās ģimenes atgriežas uz dzīvi laukos, iegādājas īpašumus Preiļu novadā, arī Saunas pagastā, un viens no galvenajiem kritērijiem atgriezties ir, lai būtu sakārtota ceļu infrastruktūra. Tā būtu dzīves kvalitātes uzlabošana ne tikai Preiļu novada Saunas pagasta iedzīvotājiem, bet arī visiem cilvēkiem, kas apmeklē mūsu skaisto, sakopto pagastu.”
Inta pauda cerību, ka Preiļu novada pašvaldība atbalstīs šo sava novada iedzīvotāju iniciatīvu par ceļa Smelteri–Priekuļi noasfaltēšanu, lai gājēji, velosipēdisti un transporta vadītāji, visi justos droši un lai viensētu iedzīvotāji varētu priecāties par dārzeņiem un puķēm, kas nav putekļu klātas. “Pieļauju, ka asfaltēšanas darbi varētu notikt pēc dažiem gadiem, bet mums ir ļoti svarīgi, lai tie notiek vispār. Cilvēki izmanto šo ceļu, lai nokļūtu gan uz mājām, gan uz Preiļiem, Rīgu,” uzsvēra Inta.   

Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Rožinskis teica, ka Saunas pagasta iedzīvotāju vēstuli izskatīs Preiļu novada domes sēdē un lūgs Satiksmes ministriju ceļu Smelteri–Priekuļi iekļaut kā prioritāru valsts autoceļu programmā. 

Šodien ceļu Smelteri–Preiļi–Anspoki–Priekuļi klāj sniegs, bet vasarās – mašīnu radītie putekļu mākoņi

Intas Ivdres foto