Sirsnīgi aizvadīta senioru atpūtas pēcpusdiena Kārsavā

Rudens ir tas laiks, kad cilvēki, novākuši ražu, satikās suprātkās, lai apspriestu jaunumus, padziedātu dziesmas, padejotu, atpūstos no smagajiem darbiem. Kārsavas pusē katru gadu tradicionāli tāda “suprātka” tika svinēta pēdējā novembra sestdienā. Šogad, 26. novembrī, nu jau visa Ludzas novada seniori pulcējās Kārsavas KN uz atpūtas pēcpusdienu “No Rītupes līdz Zilupei”, ko organizēja Ludzas novada pašvaldība un Kārsavas pensionāru biedrība. Pasākums iesākās ar fotostāstu par Kārsavas puses senioru svētku vēsturiskajiem mirkļiem, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja Edgara Mekša sirsnīgo uzrunu un senioru biedrības vadītājas Zofijas Ritiņas emocionālajiem ievadvārdiem. Svētku koncertu saviļņojoši, ar humora dzirksti un lepnumu par Rītupes krastu ļaužu talantiem un dzīvesziņu, vadīja Ināra Silicka un Anatolijs Posredņikovs. Seniorus priecēja Kārsavas KN vokālie ansambļi “Sendienas” un “Akkords”, deju kopa “Senleja”, deju kolektīvs “Ūdrupe”, amatierteātris ar skeču par vecmāmiņu, kārsaviete Lidija Nikolajeva, Goliševas KN vokālais ansamblis “Straujupīte” un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas kapela “Dimdari”. Par muzikālo labsajūtu parūpējās muzikālā apvienība “Kaspars un Co”.

Šogad tika iedibināta tradīcija, kas “rotēs” pa visu Ludzas novadu. Nākamgad novada senioru pasākuma saimnieki būs Zilupes krastu ļaudis.

Seniori – sabiedrības daļa, kas prot gan priecāties, gan uzstāties, gan svētkiem sapucēties

Nikolaja Mortukāna foto