Literatūras templis vai atpūtas un izklaides centrs?

Ludzas bibliotekāri apmeklēja Somijas bibliotēkas

“Literatūras templis, kurā snauž grāmatas” – tā Somijas Nacionālo bibliotēku raksturoja viens no Latvijas bibliotekāriem, kurš nesen apmeklēja vairākas Helsinku bibliotēkas. Vai visas bibliotēkas ir vienādas? Vai tās ir “guļošo” grāmatu kolekcijas un bibliotekāri ir tikai cilvēces dārgumu – literatūras – glabātāji?

Šāds stereotips ik pa laikam atkārtojas, un bibliotekāri cenšas pierādīt, ka bibliotēka nav grāmatu noliktava un bibliotekāru pienākumi neaprobežojas tikai ar putekļu slaucīšanu no grāmatām. Protams, grāmatas, žurnāli joprojām ir galvenā bibliotēkas sastāvdaļa, taču Somijas galvaspilsētas bibliotēkas somu dzīvē nozīmē daudz vairāk.

Projekta “HOME” bibliotekāru un pašvaldību darbinieku grupa (Ludza, Jēkabpils un Rokišķi no Lietuvas) nupat atgriezusies no mācību brauciena, kurā apmeklēja vairākas Helsinku pilsētas bibliotēkas un pārliecinājās, ka bibliotēkas ir tik atšķirīgas. Lasītāji var izvēlēties bibliotēku pēc savas gaumes.

Pasilas bibliotēkā, kuras vidū ir īsta strūklaka (Zināšanu strūklaka), ir grāmatas 80 valodās. Galvenā bibliotekāre pastāstīja par inteliģento materiālu pārvaldības sistēmu, kas nozīmē, ka “peldošais” grāmatu krājums ir kopīgs visām Helsinku bibliotēkām. Grāmata, nododot to bibliotēkā, nonāk tieši tajā bibliotēkā, kur tā šobrīd ir nepieciešama.

Savukārt Tolo (Töölö) bibliotēka ir ļoti spilgta vieta plašam lietotāju lokam – projekta “HOME” grupas apmeklējuma brīdī tajā bija gan mazuļi, kas vēl neprot staigāt, gan jaunieši, gan pieaugušie un seniori. Bibliotēka lepojas ar bibliotēkas suni, kurš nāk uz bibliotēku, lai klausītos, kā bērni lasa. Iso Omena bibliotēkas atrašanās vieta pārsteidza visus grupas dalībniekus – tā atrodas lielā tirdzniecības centrā ar veikaliem, kafejnīcām, bistro. Turklāt bibliotēka robežojas ar veselības centru un garīgās veselības un atkarību centru, un bibliotēkas apmeklētāji ir pilnībā apmierināti ar šādu apkārtni, tādējādi apliecinot slaveno somu tautas toleranci. Un visbeidzot, Somijas Nacionālā bibliotēka izskatās kā templis vai literatūras svētnīca, kurā glabājas Somijas drukātais nacionālais mantojums – šeit ziņkārīgos pētniekus gaida seni folianti.

Elita Zirne, Ludzas novada bibliotēkas direktores p.i., atzīst, ka tas bija fantastisks mācību brauciens, kas partneriem sniedza jaunas idejas, un viņi ir ļoti pateicīgi Antti Sauli kungam – Helsinku pilsētas Kultūras un atpūtas sektora projektu vadītājam, kurš palīdzēja organizēt bibliotēku apmeklējumus. Satiktie bibliotekāri ir sava darba cienītāji, un viņu darba rezultāts ir redzams, praktiski – neviena no bibliotēkām nebija tukša.

Projekta “HOME” komanda noteikti iesaka saviem kolēģiem doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinkiem.

Projektu “Ģimeņu stiprināšana ar bibliotēku sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociālekonomiskajā izaugsmē Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā”; saīsinājums – “HOME” finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014.–2020. gadam. Projekta kopējais apjoms ir 229 448,01 eiro. No tiem ERAF līdzfinansējums ir 195 030,79 eiro.

Oodi bibliotēkā strādā roboti, kas transportē grāmatas no šķirošanas līnijas 

Elitas Zirnes foto