Izpilddirektori Zilupē pārrunā aktualitātes saistībā ar apkures sezonu

 

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) ikmēneša sanāksmē Ludzas novada Zilupē izpilddirektori pārrunāja aktuālos jautājumus, kas saistīti ar atbalsta administrēšanu iedzīvotājiem nākamajā apkures sezonā, kā arī izmaiņām pašvaldību atlīdzības sistēmā.
Ņemot vērā pašvaldību iesaisti atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem saistībā ar gaidāmo apkures sezonu un pieaugošajām energoresursu cenām, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte informēja par praktiskajiem aspektiem atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem. Izpilddirektorus interesēja digitālā rīka iespējas pabalstu administrēšanā, vai būs ierobežojumi saistībā ar īpašumu skaitu un kā nodrošināt, lai sniegtais atbalsts netiktu klasificēts kā līdzekļu izšķērdēšana.
Savukārt LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča izklāstīja juridiskās iespējas energokrīzes ietekmes mazināšanai, tostarp ēku siltināšanu. Lai gan izpilddirektori pauda izpratni par iespējām pašvaldībām mazināt energokrīzes ietekmi, tomēr patlaban aktuālākais jautājums ir nodrošināt iedzīvotājus ar kurināmo, uzsverot, ka liela loma problēmas risināšanā ir LPS.
Pieredzē par aktuālo situāciju dalījās Preiļu novada pašvaldība, atzīstot, ka energoresursu krīze ir likusi paskatīties uz vairākiem procesiem citādi, tostarp veicinājusi ceļmalu sakārtošanu, attīrot tās no krūmiem. Savukārt Aizkraukles novads, vērtējot situāciju tirgū, vienlaikus domā arī par stratēģisko rezervju veidošanu.
Ar izmaiņām pašvaldību atlīdzības sistēmā sanāksmes dalībniekus iepazīstināja personālvadības eksperte Katri Vintiša. Viņa izskaidroja, kāda ir atšķirība starp amata algu un algu darbiniekam, norādot, ka taisnīga atlīdzība sākas ar pareizu amatu klasifikāciju, un kāpēc ir svarīgi ne tikai strikti turēties pie amata klasifikācijai noteiktā atalgojuma līmeņa. Domājot par atalgojuma līmeņa noteikšanu, eksperte ieteica vadīties pēc tā, kāda ir amatu klasifikācija valsts pārvaldē, un pielāgot to atbilstoši iestādes amatiem, algu budžetam un iekšējiem atlīdzības noteikšanas kritērijiem.
LPIA priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs izpilddirektorus informēja par turpmākajām asociācijas aktivitātēm – sanāksmēm oktobrī, novembrī un gada noslēguma sanāksmi decembrī. 
Nākamā LPIA sanāksme ir plānota 6. oktobrī Engurē, un aktuālās tēmas būs finansējums autoceļu un tiltu uzturēšanai, sadarbība ar akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” un pašvaldību loma Vispārējo dziesmu un deju svētu organizēšanā 2023. gadā, informē LPIA padomniece Ella Petermane.
 

Izpilddirektori pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar atbalsta administrēšanu iedzīvotājiem nākamajā apkures sezonā

Ellas Petermanes foto