Ģimenisko vērtību veicināšana Aizkalnes un Pelēču pagastā

Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Ir noslēdzies biedrības “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” iesniegtais un apstiprinātais projekts “Ģimenisko vērtību veicināšana Aizkalnes un Pelēču pagastos”, ko atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem programmā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”.

“Ir aizvadīta darbīga un jaukiem pasākumiem bagāta vasara. Maijā Aizkalnē organizējām radošo aktivitāšu dienu bērniem “Nāc uz manām trepēm spēlēties”, kas bija labi apmeklēta un piepildīta ar dažādām interesantām un izzinošām nodarbībām. Jūnijā Pelēčos notika fotoorientēšanās sacensības “Dārgumu lāde”, kas pulcēja bērnu komandas no diviem pagastiem. Sacensību laikā atraktīvā veidā tika iepazītas Pelēču pagasta ievērojamākās vietas. Visi saņēma balvas un gandarījumu par paveikto. Pasākumā Aizkalnē “Darīsim kopā” darbojās ne tikai bērni, bet arī vecāki un vecvecāki. Pasākuma organizatori atraktīvā veidā lika atcerēties un apgūt no jauna senās nodarbes – prasmes aitu cirpšanā un vilnas pārstrādē, sviesta kulšanā, siena pļaušanā un zārdošanā, ēst gatavošanā. Neizpalika konkursi, balvas un rotaļas. “Satiec savu draugu” Pelēčos ar bērniem darbojās kanisterapijas speciālisti no Latgales reģionālā Dzīvnieku mīļotāju centra ar saviem četrkājainajiem draugiem. Pasākuma mērķis, kopīgi darbojoties, bija sadraudzēties bērniem no dažādām sociālajām grupām, arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Visiem bija interesanti apgūt jaunas zināšanas un rotaļas ar saviem jauniegūtajiem draugiem sunīšiem. Pasākums notika divu dienu nodarbībās.

Projekta aktivitātes noslēdzās ar skaistu un iedvesmojošu pasākumu “Stipro ģimeņu godināšana kāzu jubilejās”. Jubilāri uz pasākumu bija ieradušies kuplā skaitā, lai svinētu katram savas kopdzīves 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 un 60 gadu skaitu. Sākumā visi fotografējās organizatoru sagatavotajā fotostūrīti un tad pa goda vārtiem, dziesmai “Ja Tu man esi...” skanot Diānas Laizānes izpildījumā, svinīgi ienāca zālē. Jubilāriem apsveikuma vārdus Aizkalnes sabiedriskā centra vārdā teica pasākuma krustmāte Janīna Beča, Preiļu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis, deputāte Maruta Plivda, kuri kopā ar dzīvesbiedru Broņislavu bija arī kāzu jubilāru godā. Paldies Plivdu ģimenei par turpmākās balles sponsorēšanu un Preiļu novada domei par garšīgo kliņģeri. Pasākuma vadītāja veltīja skaistus vārdus jubilāriem. Brīnišķīgās balss īpašnieces Keitijas Patrīcijas Kokinas izpildījumā skanēja dziesma “Mūsu mīlestība”. Katram pārim bija sagatavots stāsts par viņu pirmajiem romantiskajiem iepazīšanās mirkļiem, par bērniem, mazbērniem, par kopdzīves laikā iegūtajām ilgās un saskanīgās laulības atziņām un par viņu turpmākajiem sapņiem. Pāri kopīgi iededza no jauna savas ģimenes liesmiņu, lai tā spoži degtu arī turpmāk. Uz ekrāna tika rādītas fotogrāfijas ar ainām no katru jubilāru albumiem. Sieviešu vokālais ansamblis “Iedvesma” ar savu uzstāšanos “Boney M” stilā atgādināja jubilāriem par viņu jaunības dienām. Ar jauku koncertu visus sveica tālu braukuši ciemiņi “Sēļu muižas muzikanti” no Mazsalacas, kas parūpējās arī par turpmākās balles jautro noskaņojumu. Jubilāri un ciemiņi tika aicināti uz jubilejas torti, uzkodām un šampanieti.

Noslēgumā gribas pateikt lielu paldies Pelēču pagasta pārvaldei, tās darbiniekiem par atbalstu visā pasākuma sagatavošanas laikā. Projekta sadarbības partneriem biedrībai “Nīdermuižas draudze” un personīgi Natālijai Rubīnei par ieguldīto darbu projekta aktivitāšu īstenošanā. Paldies pasākuma vadītājai Allai Kozlovskai par pasākuma sagatavošanu un vadīšanu, Jānim Ziedam-Ziediņam par apskaņošanu, Latgales reģionālajai televīzijai par pasākuma sižeta veidošanu. Visiem projekta pasākumu vadītājiem un brīvprātīgajiem palīgiem par ieguldīto darbu pasākumu īstenošanā.

Projekta mērķis bija stiprināt ģimeņu saites, godināt ģimeni kā vērtību, sekmēt pozitīvu attieksmi pret ģimeni, lai veicinātu ģimeniskas vides un vērtību nostiprināšanu Aizkalnes un Pelēču pagastā. Domāju, ka mērķi esam īstenojuši pilnībā – bērni ir jauki kopīgi pavadījuši laiku, stiprināta saikne starp dažādām paaudzēm, parādīta stipru un noturīgu ģimeņu godināšana un caur to ģimenisku vērtību aktualizēšana jaunajām paaudzēm,” atzīst projekta vadītāja Janīna Beča.