Evelīna Balode: “Eiropas projekti paplašina cilvēka redzesloku, mudina izglītoties un ceļot”

Viņa jauniešus iesaista Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektos

Kopš šī gada maija Latgales plānošanas reģiona paspārnē darbojas “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs. Lai paplašinātu Latgales iedzīvotāju zināšanas par Eiropas Savienību (ES) un iepazīstinātu ar dažādu nozaru pārstāvjiem Latgalē, Europe Direct centrs sadarbībā ar “Vietējo Latgales Avīzi” lasītājiem piedāvā sarunu ciklu “Eiropas pēdas latgaliešos”.
Šoreiz saruna ar daugavpilieti Evelīnu Balodi. Viņa ir Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” skolotāja, Daugavpils Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos un daudzu ES programmas “Erasmus+” atbalstītu projektu vadītāja. 
“Pirms 15 gadiem pieteicu pirmo ES, toreiz – “Comenius” projektu, jo, būdama mākslas vēstures skolotāja, uzskatu, ka skolotājam pašam ir jāredz tas, par ko raksta mākslas vēstures grāmatās. Toreiz tas bija izglītojošs brauciens skolotājiem, kursi Grieķijā. Man tā bija pirmā vērtīgā pieredze, kā rakstīt un īstenot projektu. Kopš tā laika katru gadu iesniedzu vairākus izglītojošus projektus, piekrītu sadarbībām, un gandrīz visi saņem atbalstu. Tie lielākoties ir jauniešu projekti. 

Projekti izglīto, maina domāšanu un attieksmi pret daudzām svarīgām dzīves jomām. Atgriežoties mājās, jaunieši ierauga citu Latviju, viņi saka – cik Latvija ir laba un skaista. Savukārt skolotājs, atbraucis ar jaunām zināšanām un pieredzi, savā mācību priekšmetā kļūst vēl zinošāks un pieredzējušāks. Nedz skolēniem, nedz arī skolotajiem nav tādas naudas, lai viņi dažas dienas vai pat nedēļu varētu izglītoties kādā no ES dalībvalstīm,” pastāstīja Evelīna.

Iesaistoties projektos, jaunieši gan iepazīst skolas citās valstīs, gan arī uzlabo angļu valodas zināšanas un apgūst jaunas svešvalodas, turpināja stāstījumu Evelīna. Tāpat projektu dalībnieki iepazīstas ar jauniem draugiem. Šogad pie Evelīnas ciemojās Marianna no Ungārijas, ar kuru Evelīna iepazinās pirmā projekta braucienā uz Grieķiju. 
Evelīna uzsvēra: “Projekti paplašina cilvēka redzesloku, mudina izglītoties un ceļot, iepazīt jaunas valstis, kontinentus, tautas, valodas. Pateicoties projektiem, pati esmu iemācījusies saskatīt kopainu izglītībā. Proti, daudzām valstīm ir daudz kopīgā, bet tikpat daudz ir arī atšķirīgā, un to ir vērts pārņemt un ieviest arī savā darbā. Man ļoti patīk itāļu kolēģu pieredze, ka visi bērni – veselie, ar kustību un redzes traucējumiem, ar autisma u.c. saslimšanām – visi apmeklē vienu skolu. Tāpēc Itālijā nav speciālo skolu.”   

Evelīna paskaidroja, ka Erasmus+ programma atbalsta tālākizglītības, sadarbības (skolu, nevalstisko organizāciju, pašvaldību iestāžu utt.) un prakses projektus (piemēram, topošie vokālisti mācās fado dziedāšanu Portugālē). Šobrīd ES uzmanības fokusā ir psiholoģiskās un emocionālās veselības, diskriminācijas u.c. aktualitātes. 

“Europe Direct Dienvidlatgale” centra vadītājs Oskars Zuģickis pastāstīja, ka 2. septembrī Daugavpilī jauniešu festivālā “Artišoks 2022” darbosies Eiropas telts, kur Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras pārstāvji stāstīs par ES programmām, tostarp Erasmus+ programmu. 

Evelīna Balode pie kafejnīcas terases Arlā, Francijā, ko attēlojis Vinsents Van Gogs savā gleznā “Nakts kafejnīcā Arlā”. Pirms tam viņa par šo gleznu varēja pastāstīt tik daudz, cik rakstīts grāmatās 

Foto no Evelīnas Balodes albuma

Egitas Terēzes Jonānes teksts