RTA pasniegts jurista diploms vienai studentei 

Ilona Delvere bija viena no 37 studentiem Latvijā, kas nokārtoja valsts vienoto eksāmenu
26. jūlijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika diploma pasniegšana Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studentei Ilonai Delverei, kura ieguva profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. I. Delvere ir vienīgā no RTA, kura nokārtoja Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. 
RTA rektore profesore Iveta Mietule norādīja, ka eksāmens ir bijis sarežģīts, un ceļš līdz diploma saņemšanai nebūt nav bijis viegls. “Vasaras sesijā eksāmenu visā Latvijā kārtoja 180 cilvēki, pozitīvi novērtēti – tikai 37 studentu darbi. Šis diploms ir spilgts apliecinājums pašas studentes gribasspēkam, iniciatīvai un neatlaidībai,” uzsvēra rektore. Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iluta Arbidāne, sveica diploma saņēmēju un izteica cerību, ka turpmāk topošie juristi sekos I. Delveres piemēram, apliecinot savas spējas un zināšanas arī šāda veida eksāmenā. 
I. Delvere norāda, ka studijas uzsākusi akadēmijas rektores I. Mietules mudināta un iedrošināta. “Studiju periods bija pandēmijas laikā, bet man gribētos uzsvērt to, ka viss akadēmijas mācībspēku sastāvs bija ļoti pretimnākošs, es patiešām sajutu, ko nozīmē – individuāla pieeja. No savas puses es plānoju laiku, darbus, saņēmu ģimenes atbalstu. Mana vidējā atzīme sasniedz gandrīz 9 balles, nokārtotais eksāmens apliecina, ka akadēmija ir sniegusi visas nepieciešamās zināšanas,” stāsta Ilona. Ilona Delvere uzvarējusi 50 cilvēku konkurencē un ieguvusi darbavietu Latgales apgabaltiesā, bet aiz muguras ir krietna pieredze Bāriņtiesas darbā Rēzeknes novadā. 
Jauno studentu uzņemšana akadēmijā turpināsies augustā, informē RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa.

No kreisās: RTA rektore profesore Iveta Mietule, absolvente Ilona Delvere un profesore Iluta