Arī Latgalē strādā Sirdsskolotāji

Skolēni un kolēģi vēstulēs pauda atzinību skolotājiem par iedvesmu

Mūsu kolēģi laikrakstā “Latvijas Avīze” un žurnālā “Skola&Ģimene” sadarbībā ar “E-klase” un “Laima” sumināja akcijas “Sirdsskolotājs” laureātus, un to pulkā ir arī Aglonas vidusskolas medijpratības skolotāja un bibliotekāre Valentīna Ondzule (attēlā).

“Sirdsskolotāja” titulam Latgalē bija izvirzīti arī Marija Šūpulniece (Rožupes pamatskola), Vanda Žulina (Ludzas pilsētas vidusskola), Inta Terentjeva (Ludzas mākslas skola), Anna Rancāne (Rēzeknes sākumskola), Ingrīda Daugoviča (Rēzeknes 5. vidusskola), Vita Martinova (Maltas vidusskola), Ligita Žukovska (Kārsavas vidusskola), Vija Kursīte un Ina Caune (Daugavpils Saskaņas pamatskola), Una Gura (Daugavpils Saskaņas pamatskola un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”), Regīna Skane un Jekaterina Sapune (Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde), Rita Šukele (Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde), Olga Kaminska (Daugavpils Tehnoloģiju licejs), Dzintra Toporkova (Ciblas vidusskola), Inna Kokmane (Krustpils pamatskola), Anita Runče (Viļānu vidusskola) un Ārija Žuga (Balvu sākumskola). Sveicam un lepojamies!