Sniega kušanas laikā izskalots dūņu lauka "Križi" atjaunotais aizsargvalnis

Noplūde lokalizēta, nenonākot līdz virszemes ūdens objektiem

Siltais laiks, kūstošais sniegs un biežie nokrišņi radījuši apstākļus, ko nav izturējis Augšdaugavas novada Naujenes pagastā esošais dūņu lauka “Križi” atjaunotais aizsargvalnis. 18. februārī SIA “Daugavpils ūdens” informēja Valsts vides dienestu, ka, apsekojot dūņu lauku “Križi” teritoriju, konstatēta atjaunotā aizsargvaļņa lokāla izskalošanās, kas notikusi sniega kušanas un nokrišņu ietekmē.

Dienesta pārstāvji secinājuši, ka vidē noplūduši aptuveni 130 kubikmetri dūņu un nokrišņu ūdens maisījuma. Vaļņa nobrukumus drīz novērsts un noplūde apturēta. Šoreiz noplūde lokalizēta sauszemes ieplakā, nenonākot līdz virszemes ūdens objektiem (meliorācijas grāvji, Stropes upe), jo SIA “Daugavpils ūdens” kopā ar sanācijas firmu “VentEko” nekavējoties uzsāka noplūdes lokalizēšanas pasākumus, izveidojot dūņu ūdens maisījuma uztveršanas un pārplūdes sistēmu, kura darbojas kā attīrīšanas iekārtas. Proti, izrakti divi dūņu–ūdens maisījuma uztveršanas grāvji ar nosēdbaseinu, veikta dūņu ūdens maisījuma atsūknēšana no izveidotā nosēdbaseina un transportēšana uzglabāšanai citā dūņu kartē.

 

Vides speciālisti mierina, ka piesārņojuma uztveršanas un pārplūdes sistēma šobrīd darbojas efektīvi un tiks izmantota kā pagaidu risinājums sniega kušanas laikā. Ir veikta virszemes ūdeņu kvalitātes kontrole. Saskaņā ar jau iepriekš izstrādāto neatliekamo avārijas seku likvidācijas pasākumu programmu pavasarī plānots aktualizēt turpmākos avārijas seku novēršanas pasākumus.

Atgādinām, ka pagājušā gada 25. novembrī no dūņu laukiem “Križi” vaļņa nobrukuma rezultātā vidē noplūda 14 000 kubikmetri dūņu, radot piesārņojumu blakus esošajā meža teritorijā, piecu zemes īpašumu sauszemes teritorijā aptuveni piecu hektāru platībā, kā arī Stropes un Līksnas upē. Pēc dūņu lauku valdītāja SIA “Daugavpils ūdens” izpildīto neatliekamo darbu izvērtēšanas un visu veikto analīžu rezultātiem, VVD veicis videi nodarītā kaitējuma aprēķinu, uzņēmumam uzdots valsts budžetā iemaksāt 10 463 eiro.

Atbilstoši Vides aizsardzības likumam, avārijas rezultātā vidē nokļuvušais piesārņojums ir radījis tādas sekas, kas klasificējamas kā videi nodarītais kaitējums. Lai gan dūņu laukos uzkrātās dūņas var tikt izmantotas lauksaimniecībā kā mēslojums, tomēr, lielā apjomā nonākot vidē, tās nodara būtisku kaitējumu.