Ivetu Stari apstiprina SIA “Preiļu slimnīca” trešā valdes locekļa amatam

31. janvārī SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāju sapulcē amatā apstiprināja sabiedrības trešo valdes locekli Ivetu Stari.

Viņu šim amatam virzīja Preiļu novada pašvaldība kā lielākais SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu turētājs.

Iepriekš Preiļu novada domē notika ārkārtas sēde un divas visu deputātu tikšanās ar SIA “Preiļu slimnīca” valdi. Preiļu slimnīcai šobrīd jāpieņem nopietni stratēģiski lēmumi, jo pēc saņemtā Veselības ministrijas darba grupas priekšlikuma, lai nodrošinātu konceptuālā ziņojuma “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, tai tiek piedāvāts 1. līmeņa slimnīcas statuss.

Šobrīd Iveta Stare ir Preiļu novada domes deputāte, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja. Laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam viņa bijusi slimnīcas valdes priekšsēdētāja. Ivetas Stares izglītība un pieredzē gūtās zināšanas ekonomikā, vadības procesos, kā arī kapitālsabiedrību un korporatīvajā pārvaldībā būs spēcīgs pienesums valdē, kurai šī gada laikā jāpamato un jāpierāda slimnīcas spēja sniegt un nodrošināt pakalpojumus atbilstoši 3. līmeņa statusam.

Pati Iveta Stare atzina: “Diemžēl šādi Veselības ministrijas piedāvājumi – pazemināt esošo SIA “Preiļu slimnīca” statusu bija jau 2016. gadā, toreiz veiksmīgi izdevās pierādīt, ka slimnīca var nodrošināt pakalpojumus gan Uzņemšanas, gan Dzemdību nodaļā, gan attīstīt jaunus – izveidojot Rehabilitācijas nodaļu. Pēdējos divos gados Skaidrītes Žukovas vadībā slimnīca darbojas finansiāli veiksmīgi, turpinās iesāktie projekti, diemžēl, mainoties privātajam kapitāldaļu īpašniekam, savstarpējā sadarbība ar valdi veidojas diezgan pretrunīga. Piekritu pieņemt šo amatu, jo man nebūs vajadzīgs papildu laiks, lai iepazītos un saprastu situāciju un procesus, kas notiek mūsu slimnīcā. Piekritu pieņemt šo lēmumu, jo saņēmu mutisku lūgumu un pamudinājumu gan no koalīcijas, gan opozīcijas deputātiem, piekritu, jo tie būs papildu pienākumi uz 1 gadu, jo uzskatu, ka valdē ilgtermiņā noteikti jābūt profesionālam mediķim.”

Sagatavots pēc publikācijas vietnē www.preili.lv