Ar stipendijām Ciblas novadā piesaista audzēkņus skolām