Ilūkstē būvē pārseguma režģu ražotni

15. oktobrī Ilūkstē bijušās vistu fabrikas teritorijā ar kapsulas ielikšanu pamatos sākās telpisko režģu pārsegumu ražotnes būvniecība...