Projekts - Viena gara saruna ar Valēriju Puidu

Kad tapa projekta rakstu pieteikums, man bija cerība, ka ar bebrenieti Valēriju Puidu, kura šogad nosvinēja 90. dzimšanas dienu, pavadīšu vienu dienu kopā, lai izdzīvotu seniores ikdienu, vērotu, runātu, kas seniorus dara laimīgus, kas apgrūtina un kāds valsts, pašvaldības un sabiedrības atbalsts būtu vajadzīgs. Taču Covid un dažu citu objektīvu iemeslu dēļ saruna notika telefoniski, bet tik un tā arī klausulē varēja sajust Valērijas dzirksteļojošu humoru un lielu sirds gudrību. Tāpēc raksts ir veidots kā viņas stāstījums...