Pulcēsies uz demonstrējumu par govju ēdināšanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) organizē lauka dienu bioloģiskajā piena lopkopības saimniecībā par govju ēdināšanu tranzītperiodā, kā arī par negatīvas enerģijas bilances ietekmi uz govs veselību. Demonstrējums tiek veikts zemnieku saimniecībā “Kārkliņi” Vārkavas novada Rožkalnu pagastā...