RTA atklātas Goda auditorijas diviem profesoriem

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) atklātas Goda auditorijas profesoram Dr. paed. Pēterim Vucenlazdānam un asoc. profesoram Mg. art. Vladislavam Pauram. Abi profesori nozīmīgu daļu sava darba mūža veltījuši RTA...