Madonā mācībās izvērtē riskus un institūciju gatavību krīzes situācijām

5. oktobrī Madonā tika aizvadītas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes sadarbībā ar Aizsardzības ministriju organizētās Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (CAK) mācības, kas ir daļa no plašāka Vidzemes pašvaldību CAK mācību cikla “Pilskalns 2020”. CAK darbības kontekstā būtiski uzsvērt, ka šī gada 26. augustā Ministru kabinets apstiprināja Valsts civilās aizsardzības plānu. Pašvaldībām jaunie civilās aizsardzības plāni jāizstrādā sešu mēnešu laikā...