Par rugāju laukiem ziemas periodā

Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus, kuri piesakās atbalsta saņemšanai par rugāju laukiem ziemas periodā (RLZP), pārskatīt atbalstam pieteiktos laukus. Ņemot vērā to, ka informācija par šiem laukiem pieteikumos tika aizpildīta šī gada pavasarī, situācija dabā rudenī var ietekmēt to, vai norādītajos laukos tiks atstāti rugāji, vai tie tomēr tiks apsēti ar ziemājiem...