Riebiņu skolēni tiekas ar Latgales rakstnieci Ivetu Dimzuli

Ar moto „Poētiskā doma – augstākā domas forma” Riebiņu vidusskolā Dzejas dienu pasākumu ietvaros vecāko klašu skolēniem notika tikšanās ar Latgales rakstnieci (dzejnieci un prozaiķi) Ivetu Dimzuli. Šobrīd viņa ir skolotāja Rīgas 41. vidusskolā, metodiskās jomas vadītāja. I. Dimzules publikācijas šobrīd ir 16 kopkrājumos. Skolēni iepazina I. Dimzules ceļu līdz pirmajai publicētajai prozas („Bites deja”) un dzejas („Pieskarties debesīm”) grāmatai, no kurām pēdējā dienasgaismu ieraudzījusi šī gada sākumā. Dzejoļu krājuma „Pieskarties debesīm” atvēršanas svētki un svinīga došanās pie lasītājiem notika vasarā Viļānu bibliotēkā...