Stabulniekos ierīkota vieta, kur piestāt

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta domubiedru grupa “Kopā varam!”, kurā ir apvienojušies ar kultūru un izglītību saistīti Stabulnieku pagasta sabiedriskajās iestādēs strādājošie darbinieki, pagasta centra iedzīvotāji un jaunieši, kuri ieinteresēti Stabulnieku pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un sava pagasta centra vides labiekārtošanā, ir īstenojusi kādu senu ieceri...