Tiek īstenots projekts kopā ar kaimiņu pašvaldībām

Iepriekšējā numurā rakstījām, ka Kārsavas novada pašvaldība kopā ar Ludzas un Ciblas novada pašvaldībām uzsāka projekta „Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā”. Kārsavas novada pašvaldība šī projekta ietvaros pārbūvēs Malnavas ielas posmu no Skolas ielas līdz autoceļam A13. Notiek 875 m gara ielas posma asfalta seguma izbūve divās kārtās, ielas apgaismojuma izbūve un elektronisko sakaru tīklu un sistēmu pārbūve...