Ciblas novada skolās strādā pedagogu palīgi

Šogad Ciblas novada pašvaldības skolās turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes. Tiek sniegts atbalsts skolēniem mācībās un intereses radīšanai par programmēšanu un IT tehnoloģijām STEM un vides jomā...