Kastuļinas pagasta iedzīvotāji uzlabo dzīves vidi

Aglonas novadā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, realizēts projekts ”Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāju dzīves vides uzlabošana”...