Kalkūnes jaunieši projekta gaitā labiekārto pagasta teritoriju

Šajā pavasarī Kalkūnes pagasta jaunieši piedalījās Daugavpils novada domes organizētajā jauniešu iniciatīvu konkursā “Attīsti sevi”, kā rezultātā viņiem izdevās iegūt finansējumu savam projektam “Mēs savai videi”.

Projekta galvenais mērķis bija iesaistīt jauniešus Kalkūnes pagasta teritorijas labiekārtošanā, veicināt jauniešu radošās domāšanas pilnveidi vides objektu izstrādes procesā un sniegt iespēju iepazīt Raiņa daiļradi...