Jaunveidojamā Preiļu novada attīstības plānošana – procesā

Atbilstoši Latvijā apstiprinātajai administratīvi teritoriālajai reformai, sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Preiļu novada administratīvo teritoriju veidos Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novads un Aglonas novada Aglonas pagasts. Tāpēc uzsākts darbs pie diviem jauniem plānošanas dokumentiem, informē Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva...