Riebiņu novadā piemaksās darbiniekiem, kuri iesaistīti ar Covid-19 inficētu personu aprūpē

Domes deputāti apstiprināja nolikuma kārtību, kādā tiek aprēķinātas, piešķirtas un izmaksātas piemaksas darbiniekiem, kuras aprūpē ar Covid-19 inficētas personas vai šo personu kontaktpersonas sociālās aprūpes centrā “Rušona”...