Projektu konkurss mazo, vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai

Preiļu pašvaldība izsludina projektu konkursu mazo, vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju ideju līdzfinansēšanai. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecību) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā...