Visiem Kārsavas un Ciblas novada skolu audzēkņiem tiks sniegts ēdināšanas atbalsts

Sakarā ar valstī noteiktās ārkārtas situācijas ierobežojumiem skolēni joprojām mācās attālināti. Kārsavas novada pašvaldības deputāti domes ārkārtas sēdē 9. februārī nolēma nodrošināt pārtikas komplektus 1,00 eiro vērtībā par katru darba dienu kalendārajā mēnesī katram 1.–12. klašu izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu kādā no Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm attālināto mācību procesa laikā...