Rugājos aicina veidot virtuālo izstādi “Līgavas kleitas stāsts”

Lazdukalna saieta nams kopā ar VPDK “Rugāji” aicina ikvienu interesentu piedalīties virtuālās izstādes “Līgavas kleitas stāsts” tapšanā...