Viļakā sakārtos bijušās linu fabrikas teritoriju

Viļakas novada dome 2020. gada augustā noslēdza būvdarba līgumu ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo uzņēmumu SIA “ĢL Konsultants”, kas līdz 2021. gada jūnija beigām veiks rekreācijas zonas izveidošanu teritorijā pie Viļakas ezera, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas un izbūvējot komunikācijas...