Tematiskā lappuse

Projekts: Pirmie zemessargi Latgalē

Pirms 30 gadiem Latgales vīri stājās Zemessardzē, un pirmie zemessargi bija no toreizējā Preiļu rajona. “Vietējā Latgales Avīze” vaicāja vairākiem vīriem, kādas ir zemessardzes virsuzdevums. Tāpat sarunā iesaistījās dažādu reģionu jaunieši, kuriem ir savs redzējums, vai Latvijā dzīve kļuvusi drošāka un vai Zemessardze ir patriotisma kalve...

Tematiskā lappuse - Vēsture: Latgales zeme, māls un maize

Šogad mēs atzīmējam Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu. Neatkarības izcīnīšana pirms vairāk nekā 100 gadiem Latvijas sīkzemniekiem un bezzemniekiem beidzot deva reālu iespēju iegūt zemi – šo ne tikai izdzīvošanai, bet arī labklājības sasniegšanai svarīgo resursu, kura līdz tam allaž bija trūcis. Zemei bija arī simboliska nozīme – tā bija barotāja un maizes devēja, un tās iegūšana tika saistīta ar vēsturiskā taisnīguma principu. Savukārt ne tik auglīgā Latgales pakalnu zeme, savienojumā ar cilvēku radošo izdomu, rezultējās arī tradicionālās keramikas uzplaukumā.

Lapas