Tematiskā lappuse - Vēsture: Latgales zeme, māls un maize

Šogad mēs atzīmējam Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu. Neatkarības izcīnīšana pirms vairāk nekā 100 gadiem Latvijas sīkzemniekiem un bezzemniekiem beidzot deva reālu iespēju iegūt zemi – šo ne tikai izdzīvošanai, bet arī labklājības sasniegšanai svarīgo resursu, kura līdz tam allaž bija trūcis. Zemei bija arī simboliska nozīme – tā bija barotāja un maizes devēja, un tās iegūšana tika saistīta ar vēsturiskā taisnīguma principu. Savukārt ne tik auglīgā Latgales pakalnu zeme, savienojumā ar cilvēku radošo izdomu, rezultējās arī tradicionālās keramikas uzplaukumā. Ne velti Latgales ezeraines ainava un podniecība, kā arī rudzu maize ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā!...