Aktualitātes

Latgales un Sēlijas novadu senioru Eiropas deju kolektīvu sadancis

3. decembrī Riebiņu kultūras namā bija liela rosība, jo sabrauca 18 senioru deju kolektīvi, lai atkalsatiktos dejā un sarunās pēc diviem kovida pandēmijas gadiem.
Lai būtu skaisti svētki, tos ar lielu rūpību, atbildību, māksliniecisku gaumi un pirms Ziemassvētku noskaņās gatavoja māksliniece Zane Ivanova. Gan Riebiņu kultūras nama lielā zāle, gan skatuve bija gaumīgi noformēta. Paldies Zanei!
Katru kolektīvu sirsnīgi sagaidīja Velta Pokšāne, Marija Lāce un Marija Vucāne. Pateicamies visiem Riebiņu kultūras nama un Preiļu kultūras centra darbiniekiem par labi padarīto darbu!

Krāslavā pēkšņi aprāvās meitenes dzīvība

Par trīsgadīgā bērna slepkavību apcietināta māte 
 
4. decembris bija pēdējā dzīves diena trīsgadīgās meitenītes Ksenijas mūžā, jo pēkšņi viņas dzīve aprāvās mājās – daudzdzīvokļu nama dzīvoklī Krāslavā. Kad atbrauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, viņi izsauca Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbiniekus, jo meitenīte bija mirusi “noziedzīga nodarījuma dēļ”. Tā ir ierakstīts policijas protokolā.

Lapas