Novadu ziņas

Rēzeknes novadā atbalstīti seši latgaliskās identitātes stiprināšanas projekti

Lai veicinātu latgaliskās kultūrvides saglabāšanu un attīstību Rēzeknes novadā, pašvaldība izsludināja latgaliskās identitātes atbalsta programmu. Konkursa kārtībā finansiāli tika atbalstīta vizuālās identitātes un reklāmas materiālu veidošana, kuros lietota latgaliešu rakstu valoda un simbolika.

Ludzas pilskalnā top gājēju tilts

Turpinot Ludzas pilskalna labiekārtošanu, uzsākta gājēju tilta metāla konstrukcijas montāža. Gājēju tilts savienos Baznīckalnu ar pilskalnu, nodrošinot ērtāku objekta pieejamību apskatei un pasākumu apmeklēšanu visiem novada iedzīvotājiem, pilsētas viesiem un tūristiem, tostarp vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lapas