Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija izsludina papilduzņemšanu 7. klasē


Nodrošinām papildu atbalstu skolēniem:
- Dienesta viesnīca (bez maksas), dienesta viesnīcā tiek nodrošinātas papildu konsultācijas matemātikā.
- Visos mācību priekšmetos skolēniem tiek nodrošinātas individuālās/ grupu konsultācijas.
- 11 interešu izglītības programmas:
     - Tautu deju kolektīvs “Dancari”;
     - Koris;
     - Vokāli instrumentālais ansamblis;
     - Lego robotika;
     - Robotika;
     - “Prātnieku laboratorija”;
     - “Cita matemātika”;
     - Volejbols;
     - Skolēnu mācību uzņēmumi;
     - Dizains un flora;
     - Latgaliešu valoda.
- Visa skolas saime uzsāks mērķtiecīgu darbību “Līderis manī” programmā, attīstot efektīvu cilvēku paradumus.
 

Dokumentu iesniegšana klātienē vai elektroniski no 2024. gada 12. augusta līdz 23. augustam (no plkst. 10.00 līdz 14.00).
 

Papildu informācija un elektroniskā dokumentu iesniegšana – https://ej.uz/4izn
 

Ja vēlies padziļināti apgūt dabaszinību priekšmetus, darbojoties mūsdienīgās, modernās laboratorijās, izpausties mākslas jomā, kļūt par robotikas meistaru, attīstīt fiziskās dotības, apgūt svešvalodas (angļu, vācu, krievu valoda) un kopā ar mums izkopt efektīvu cilvēku, līderu paradumus, aicinām mūsu pulkā!!!