Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija izsludina papilduzņemšanu 10. klasē


Piedāvājam divas izglītības programmas:

 

Valodu, sociālā un pilsoniskā programma

Padziļinātie kursi (pēc skolēna izvēles):
- Svešvaloda II (angļu valoda)
- Vēsture II
- Latviešu valoda un literatūra II
- Fizika II
- Ķīmija II
- Bioloģija II
Specializētie kursi:
- Uzņēmējdarbības pamati
- Publiskā uzstāšanās

Matemātikas, dabaszinību, tehnoloģiju programma

Padziļinātie kursi (pēc skolēna izvēles):
- Matemātika II
- Fizika II
- Ķīmija II
- Bioloģija II
- Programmēšana II
- Svešvaloda II (angļu valoda)
- Vēsture II
Specializētie kursi:
- Uzņēmējdarbības pamati
- Robotika

Pamatkursi abās programmās:
- Latviešu valoda I
- 1. svešvaloda I (angļu valoda)
- 2. svešvaloda I (vācu valoda vai krievu valoda)
- Vēsture un sociālās zinātnes I
- Kultūra un māksla I (vizuālā māksla vai mūzika, vai teātra māksla)
- Fizika I
- Ķīmija I
- Bioloģija I
- Ģeogrāfija I
- Matemātika I
- Datorika
- Sports un veselība
- Valsts aizsardzības mācība

Papildu atbalsts skolēniem:
- Dienesta viesnīca (bez maksas), dienesta viesnīcā tiek nodrošinātas papildu konsultācijas matemātikā.
- Stipendija vidusskolēniem (ar stipendiju nolikumu var iepazīties https://ej.uz/aqad).
- Visos mācību priekšmetos skolēniem tiek nodrošinātas individuālās/ grupu konsultācijas.
- 11 interešu izglītības programmas:
     - Tautu deju kolektīvs “Dancari”;
     - Koris;
     - Vokāli instrumentālais ansamblis;
     - Lego robotika;
     - Robotika;
     - “Prātnieku laboratorija”;
     - “Cita matemātika”;
     - Volejbols;
     - Skolēnu mācību uzņēmumi;
     - Dizains un flora;
     - Latgaliešu valoda.
- Visa skolas saime uzsāks mērķtiecīgu darbību “Līderis manī” programmā, attīstot efektīvu cilvēku paradumus.

Dokumentu iesniegšana klātienē vai elektroniski no 2024. gada 12. augusta līdz 23. augustam (no plkst. 10.00 līdz 14.00).

Papildu informācija un elektroniskā dokumentu iesniegšana – https://ej.uz/4izn

Ja vēlies padziļināti apgūt dabaszinību priekšmetus, darbojoties mūsdienīgās, modernās laboratorijās, izpausties mākslas jomā, kļūt par robotikas meistaru, apgūt padziļināti sociālās zinātnes un vēsturi, attīstīt fiziskās dotības, apgūt svešvalodas (angļu, vācu, krievu valoda) un kopā ar mums izkopt efektīvu cilvēku, līderu paradumus, aicinām mūsu pulkā!!!