Bērnudārzā Preiļos projekta ietvaros izbūvēta āra skatuve radošām aktivitātēm

Lai sniegtu bērniem iespēju vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, veicot dažādas āra aktivitātes, mācoties un darbojoties radoši, kā arī svinēt lielākus un mazākus svētkus, Preiļu novada pašvaldības PII “Pasaciņa” vecāku dibinātā iedzīvotāju iniciatīvas grupa “LAI TOP”, pēc pozitīva lēmuma mazo grantu projekta ietvaros “Iedzīvotāji veido savu vidi”, uzsāka projekta īstenošanu – āra skatuves izbūvi iestādes teritorijā, Mehanizatoru ielā 4, Preiļos.
Galvenais projekta uzdevums bija skatuves izbūve, kas ļautu bērniem, arī ar kustību traucējumiem, radoši un saturīgi pavadīt laiku ārā, kopā ar vienaudžiem. Skatuve izmantojama visu pirmsskolas vecumu bērniem, pedagogiem, bērnu vecākiem un plašākam apmeklētāju lokam.
Būvmateriālu izvēle bija balstīta uz dabiskiem materiāliem un to atbilstību konkrētajam būvniecības mērķim, līdz ar to skatuves izbūves darba organizācija bija visai saspringta, ņemot vērā laikapstākļus, kas varēja ietekmēt būvmateriālu kvalitāti, pirms tie tiek iebūvēti skatuves konstrukcijās, kā arī pieļaujamo būvdarbu veikšanu tikai laika periodos, kad bērnudārzs ir slēgts apmeklētājiem.
Savukārt skatuves izvietojuma izvēle tika vērtēta no vairākiem aspektiem, piemēram, saules aktivitātes, citu līdzās esošo ēku un koku izvietojuma, vizuālās pievilcības, pieejamības iespējām, teritorijas infrastruktūras izmaiņām nākotnē un citiem būtiski ietekmējošiem faktoriem. 
Būvdarbus brīvprātīgi veica bērnu vecāki – speciālisti, ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi būvobjektos. Milzīga pateicība vecāku iniciatīvas grupas vārdā ikvienam, kurš piedalījās, jo skatuves izbūve tika realizēta dažu dienu laikā, iekļaujoties projekta paredzētajās izmaksās. Jānorāda, ka ikviens iniciatīvas grupas dalībnieks savu iespēju robežās ne tikai papildus ziedoja savus būvmateriālus, bet arī nodrošināja darbu izpildei nepieciešamos instrumentus un organizēja būvmateriālu piegādi. Būtisku atbalstu sniedza sadarbības partneri – IK “Līdumnieki 86” un SIA “Labi Jumti”, nodrošinot būvniecības procesā nepieciešamās iekārtas. Arī par to milzīga pateicība!
Lai arī āra skatuves būvniecība faktiski ir noslēgusies, atlicis noslēdzošais etaps – būvdarbu zonas sakopšanas darbi. Jānorāda, ka āra skatuves tehniskie risinājumi paredz iespēju uzlikt arī jumta segumu un veikt apstrādi ar krāsu, attiecīgi paildzinot skatuves ekspluatācijas ilgumu un nodrošinot skatuves izmantošanas daudzveidību nākotnē. 
Projekts ir ieinteresējis arī citus iestādes audzēkņu vecākus, līdz ar to pastāv iespēja, ka tiks dibināta cita iniciatīvas grupa, kura uzņemsies papildināt āra skatuvi ar jumta seguma konstrukciju un veiks visu konstrukciju apstrādi ar krāsu. 
Projektu īsteno iedzīvotāju iniciatīvas grupa “LAI TOP” šādā sastāvā: Jolanta Mihailova, Līga Silkāne, Maruta Prikule, Artis Prikulis, Jurijs Pops, Ivars Rečs, Kristīne Lozda, Justīne Lāce. Iniciatīvas grupas vadītāja – Jolanta Mihailova, projekta vadītāja – Maruta Prikule, būvdarbu vadītāji un darbu veicēji – Artis Prikulis, Jurijs Pops, Ivars Rečs, Arnis Veigulis, Pāvels Mihailovs, Ainārs Leumanis un citi brīvprātīgie.
Projektu īstenoja iedzīvotāju iniciatīvas grupa “LAI TOP”; projekta programmas ieviesējs – nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”; projektu finansē Preiļu novada pašvaldība.